Land Løpskarusell

Land Løpskarusell 2018

Fra 2. mai til 5. september er det igjen duket for karuselløp i Land. Land Løpskarusell 2018 omfatter 11 løp, og starter med terrengløp på Lyngstrand onsdag 2. mai. Siste løp går på Lands Museum onsdag 5. september.

Land Løpskarusell er et tilbud i regi av Søndre Land IL Friidrett og friidrettsgruppa i Nordre Land IL. Løpene passer for barn som voksne, og like godt for trimmere som for konkurranseløpere. Det tilbys flere alternative distanser på alle løpene.

For 2018 gjelder følgende startkontingenter:

Medlemmer i SLIL Friidrett og Nordre Land IL:
Opp til og med 12 år: 20 kroner (premiering fra 3 løp)
13-14 år: 20 kroner (premiering fra 5 løp)
15 år og eldre: 50 kroner (premiering 5 løp)
Ikke-medlemmer:
Opp til og med 14 år: 30 kroner
15 år og eldre: 60 kroner

Medlemskontingenten i Søndre Land IL Friidrett er 100 kroner for 2018. Informasjon om kontingenten og hvordan du betaler den finner du her.

Les også: Kontingent for mosjonsløpere

Foruten lavere startkontingent i Land Løpskarusell, får medlemmene delta gratis i klubbens egne arrangementer på bane og innendørs. Som medlem får du også tilgang på klubbavtaler hos MX Sport Hov/Randsfjord Handel og Gjøvik Idrettsmedisinske Team. Som medlem av friidrettsklubb kan en også kjøpe NFIFs lisens med forsikringsdekning fra og med det året en fyller 13 år.

Fra og med 13 år er det krav om friidrettslisens. Det kan løses egen lisens ved frammøte som gjelder bare for karuselløpene (30kr/50kr for hele karusellen). Deltakere som har løst norsk friidretts helårslisens er dekket også for Landkarusellen.

For deltakelse i ett enkeltstående karuselløp er det valgfri lisens på 20 kroner. Fra og med løp to må alle ha lisens, som er 50 kroner for hele karusellen for løpere i alderen 16 til 79 år, og 30 kroner for løpere i alderen 13 til 15 år. Lisensen inkluderer forsikring. Løpere under 13 år og over 80 betaler ingen lisens.

Onsdagsløpene starter kl. 18.30, med påmelding fra kl. 18.00. På andre løpsdager er det egne starttidspunkter, med påmelding ved frammøte en halv time før løpet starter.

Årets løp er som følger:

Onsdag 2. mai kl. 18.30: Lyngstrand Camping. Terrengløp 400 – 3600 m

Torsdag 10. mai kl. 14.00: Rådhuset i Hov. Landsstafetten m. innlagt gateløp. Start gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m

Onsdag 23. mai kl. 18.30: Dokka stadion. Baneløp 60m, 300m, 600m og 1500m.

Lørdag 2. juni kl. 13.00: Hov stadion. Friidrettens dag med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00. Distanser 370m/740m/2960m

Onsdag 6. juni kl. 18.30: Lands museum. Terrengløp, 300m, 800m og 3200 m

Onsdag 13. juni kl. 18.30: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». Terrengløp. Distanser 500m/3500 m.

Onsdag 27. juni kl. 18.30: Kråkvika Hov. Null–løp. To runder med minst mulig tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500m

Onsdag 15. august kl. 18.30: Sollisvingen Dokka, 1km sør for sentrum 5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype.

Onsdag 22. august kl. 18.30: Dokka stadion 800m og 3000 m. 3 kamp for barn, løp/hopp/kast.

Onsdag 29. august kl. 18.30: Fryal skole, 2 km sør for Hov. Berg og dalbaneløp på bark/asfalt v/, 300 – 2400 meter.

Onsdag 5. september kl. 18.30: Lands museum. Løp så mange runder du rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter.
Premieutdeling for karusellen.