Organisasjonsnummer: 993 793 442

Bankkonto: 2050.39.53146

Hjemmeside: friidrett.slil.no

Offisiell e-postadresse: slilfriidrett@gmail.com

Leder: Ole Andre Hesla, Randsfjordvegen 1313, 2866 Enger – Tlf.: 91805628 – E-post: ole.andre@nordresand.no

Nestleder: Ingeborg E. Andresen, Hasselvegen 17, 2860 Hov – Tlf.: 913 92 706 – E-post: borrern@live.no

Kasserer: Torstein Haslerud, Smedvegen 11, 2860 Hov – Tlf.: 92893032 – E-post: tohasler@hotmail.com

Styremedlem: Ida Storberget, Steinsborgvegen 7, 2862 Fluberg – Tlf.: 40493982 – E-post: idastorberget@hotmail.com

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen, Lausgardsvegen 94, 2860 Hov – Tlf.: 908 24 969 – E-post: s-mosh@online.no

Vara: Josue Kongolo, Fosshauggutua 2, 2864 Fall – Tlf.: 48678654 – E-post: josuekong75@gmail.com