Organisasjonsnummer: 993 793 442

Bankkonto: 2050.39.53146

Hjemmeside: friidrett.slil.no

Offisiell e-postadresse: slilfriidrett@gmail.com

Leder: Ole Andre Hesla, Randsfjordvegen 1313, 2866 Enger.

Nestleder: Anne Eli Osly Hoff, Fagerlundvegen 17, 2860 Hov.

Kasserer: Roger Matungulu Kongolo, Fosshauggutua 2, 2864 Fall.

Styremedlem: Lene Tollefsrud, Stensvollvegen 15, 2864 Fall.

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen, Lausgardsvegen 94, 2860 Hov.