Som medlem og utøver i Søndre Land IL Friidrett kan du søke om idrettsstipend fra Søndre Land kommune og treningsstipend fra Søndre Land IL Friidrett. Utøvere fra Søndre Land IL Friidrett som etter søknad tildeles kommunens idrettsstipend kan også søke klubben om tilsvarende beløp i treningsstipend.

Søndre Land kommunes idrettsstipend

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr 10 000 i idrettsstipend til unge idrettsutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr 2500 kroner.

Det kommunale idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kommunen legger følgende kriterier til grunn for tildeling av idrettsstipend:

  • Idrettsutøveren skal fortrinnsvis være  folkeregistrert i Søndre Land kommune.
  • Idrettsutøveren skal representere et idrettslag i Søndre Land, eller et lag i en nærliggende kommune dersom slik satsing ikke er mulig i Søndre Land.
  • Idrettsutøveren skal være utøvende på viderekommende nivå i sin idrett.
  • Idrettsutøveren må vise til gode prestasjoner og ha gode utviklingsmuligheter.
  • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres.
  • Søkere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres.

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til idrettsutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til idrettsaktiviteten.

Les mer om kommunens idrettsstipend og hvordan du søker her.

SLIL Friidretts treningsstipend

Utøvere i Søndre Land IL Friidrett som mottar kommunens idrettsstipend kan søke klubben om tilsvarende beløp i treningsstipend. Søknaden sendes til styret v/sportslig leder. Søknaden behandles av styret i SLIL Friidrett.

Kriteriet for tildeling av klubbens treningsstipend er at utøveren først har mottatt kommunens idrettsstipend. Det er en betingelse for klubbens treningsstipend at stipendet skal brukes til treningsrelatert aktivitet som treningsleir, kompetanseheving eller utstyr. Formålet med stipende skal beskrives i søknaden til klubben.

Søndre Land IL Friidrett støtter ellers klubbens utøvere 16 år eller eldre, som minst har innfridd krav til deltakelse i NM for junior eller NM senior utendørs, med 3000 kroner for deltakelse på Innlandet Friidrettskrets årlige treningsleir utenlands (eller tilsvarende etter vurdering av klubben). Alle aktive utøvere i klubben i alderen 14 til 17 år støttes med 1000 kroner ved deltakelse på norsk friidretts årlige sommerleir.