2024

Lørdag 13. april kl. 11.00: Oppstart Friidrettslek for barn, Søndre Land-hallen.

Onsdag 24. april kl. 18.30: Land Løpskarusell, Lyngstrand Camping.

Torsdag 9 mai kl. 13.00: Landstafetten, Hov sentrum.

Torsdag 9. mai kl. 14.00: Land Løpskarusell, Hov sentrum.

Lørdag 18. mai kl. 12.00: Friidrettens Dag, Søndre Land Idrettspark.

Lørdag 18. mai kl. 14.00: Land Løpskarusell, Søndre Land Idrettspark.

Onsdag 19. juni kl. 18.30: Land Løpskarusell, nulløp i Kråkvika ved Hov.

Lørdag 22. juni kl. 12.00: Fra Fjord til Helvete, motbakkeløp.

Onsdag 4. september kl. 18.30: Land Løpskarusell, Lyngstrand Camping.