2019

Lørdag 9. mars kl. 12.00: Innendørsstevne, Søndre Land-Hallen.

Onsdag 8. mai kl. 18.30: Land Løpskarusell, Lyngstrand Camping.

Torsdag 30. mai (Kr. Himmelfartsdag) kl. 13.00: Landstafetten, Hov sentrum.

Torsdag 30. mai (Kr. Himmelfartsdag) kl. 14.00: Land Løpskarusell, Hov sentrum.

Lørdag 1. juni kl. 12.00: Friidrettens Dag, Søndre Land Idrettspark.

Lørdag 1. juni kl. 13.00: Land Løpskarusell, Søndre Land Idrettspark.

Lørdag 15. juni: Motbakkeløpet Fra fjord til Helvete, Hov.

Onsdag 19. juni kl. 18.30: Land Løpskarusell, Kråkvika ved Hov.

Onsdag 14. august kl. 18.30: Land Løpskarusell, Ringelia stadion (Vestsida).

Lørdag 28. september: Høststevne, Søndre land Idrettspark.

Mandag 30. september-tirsdag 1. oktober: Idrettsskole for barn, Søndre Land-Hallen.