Søndre Land IL Friidrett har organiserte treninger for ungdom 11 år og eldre hele året. Treningene foregår i Søndre Land Idrettspark i sommerhalvåret og i Søndre Land-hallen i vinterhalvåret.

Treningstidene er:

Tirsdager kl. 19.00 – 21.00 (hele året) (NB: Høster 2023 mandager kl. 19.30-21.30 i idrettshallen (ikke tirsdag). Fra nyttår 2024 igjen tirsdager).

Lørdager kl. 12.00 – 14.00 (hele året)

Konkurranseutøvere 15 år og eldre trener ytterligere dager etter egne avtaler mellom utøvere og trener.

Søndre Land IL Friidretts organiserte treninger for ungdom følger et periodisert årshjul. Det vil si at vi utenfor konkurransesesong vektlegger mest grunn-/basistrening, mens det i forkant av og under konkurransesesong er mer øvelsesspesifikk trening.

Det vil si at vi har en periode med vesentlig basistrening fra høstferien og fram mot jul, for så å drive mer øvelsesspesifikk trening i januar og februar. Fra mars til mai er det igjen mest basistrening igjen før aktivitetene flytter utendørs og konkurransesesongen utendørs tar til.

Henv. om trening og sportslig aktivitet rettes til hovedtrener/sportslig leder i SLIL Friidrett, Sæmund Moshagen, på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.