Søndre Land IL Friidrett er et allianseidrettslag som inngår i idrettslagsalliansen Søndre Land IL Allianse. Dette betyr at Søndre Land IL Friidrett er et selvstendig idrettslag som inngår i en idrettslagsallianse med flere andre idrettslag. De øvrige idrettslagene i Søndre Land IL Allianse er Søndre Land IL Håndball, Søndre Land IL Fotball Yngres, Søndre Land IL Fotball Senior og Søndre Land IL Ski.

Lov for Søndre Land IL Friidrett

Lov for Søndre Land IL Allianse

Søndre Land IL ble stiftet i 1906, og rundet 100 år i 2006. Søndre Land IL var inntil 2002 et fleridrettslag som organiserte fotball, friidrett, håndball og ski i fire undergrupper. Etter omorganiseringen til idrettslagsallianse i 2002, organiseres den aktive idretten i de respektive særidrettslagene, mens idrettslagsalliansen har eierskapet til anleggene som var Søndre Land ILs anlegg før omdanningen til idrettslagsallianse.

Gjennom noen år med liten aktiviet i både ski og friidrett, var disse to idrettene organisert i ett, felles lag; Søndre Land IL Ski og Friidrett. Etter oppblomstring av aktivitet i begge idretter endret laget navn tilbake til Søndre Land IL Friidrett fra 1. januar 2016. Fra samme dato ble Søndre Land IL Ski stiftet som eget lag.

Les mer om idrettlagssallianser her

Les mer om de ulike organisasjonsformer for idrettslag her

Søndre Land kommune har bygd og er eier av kunstgressbane og friidrettsanlegg med fast dekke i Søndre Land Idrettspark. Anleggene sto ferdig sommeren 2015. Anleggene er bygd på tomt bortfestet til kommunen av Søndre Land IL Allianse. Søndre Land IL Allianse medvirker til realiseringen av disse to anleggene gjennom en avtale med kommunen der idrettslagsalliansen har forpliktet seg til å utføre løpende drift og vedlikehold av anleggene. Vedlikeholdsoppgavene utføres av Søndre Land IL Fotball Yngres, Søndre Land IL Fotball Senior og Søndre Land IL Friidrett.

Gjennom en intern avtale i idrettslagsalliansen utfører lagene som organiserer fotball drift og vedlikehold av kunstgressbanen og områdene på langsidene ut til gjerdene mot øst og vest, og sør. Laget som organiserer friidrett utfører drift og vedlikehold av anlegget nord for kunstgressbanen, ut til gjerder mot vest, øst og nord. Ved vinterdrift av kunstgressbanen medfølger ansvar for å klargjøre hele anlegget for sommersesongen fra det tidspunkt det er naturlig bart for snø omkring.

Søndre Land IL Friidrett har selv bygget og er eier av redskapsbu for friidrettsutstyr inntil løpebanen i nordenden av idrettsparken. Redskapsbua ble tatt i bruk høsten 2015, og ferdigstilt og innviet høsten 2016.

Søndre Land IL Friidrett har eget kastanlegg på Holmenbanen i Fall. Dette sto ferdig høsten 2020, og ble innviet året etter. Anlegget har ring og sikkerhetsbur for slegge og diskos, og tilløpsmatter for spyd. Kastsektor er grus.

Les mer om drift og vedlikehold av Søndre Land Idrettspark her