Friidrettslek er Søndre Land IL Friidretts tilbud til barn fra 3 år og opp til og med 11 år. Det er ingen ting i veien for at eldre søsken deltar. Friidrettslek på lørdager er også et tilbud til de 11-og 12-åringene som deltar på ungdomstreningene på tirsdager.

Friidrettslek er et tilbud på lørdager kl. 11.00 – 12.00 i sommerhalvåret, fra etter påske og fram til høstferien. Det er sommerferieopphold i noen uker i juli/august, før det er oppstart igjen omkring skolestart i august.

På Friidrettslek vektlegger vi allsidig aktivitet som stimulerer barnas motoriske ferdigheter, og gir grunnleggende innføring i friidrettens ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Vi setter også av tid til grunnleggende bevegelighetsøvelser/tøying hver gang.

Friidrettslek er samtidig en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktivitetene sammen med barna. Slik sett er det heller ingen nedre aldersgrense for å delta, forutsatt at foresatte er med og følger de minste barna i aktivitetene. Oppover i alder passer friidrettslek fram til omkring 11-12 år, men det er ikke noe i veien for at eldre søsken er med.

For eldre og litt mer rutinerte utøvere henviser vi til Søndre Land IL Friidretts ungdomstreninger, som foregår fast hver tirsdag kl. 19.00 til 21.00 hele året. Utøvere som er 11 år og eldre, og som deltar i konkurranseaktivitet, har også tilbud om flere treninger.

Hovedledere for Friidrettslek er i 2024 Nikolai Stavik Moshagen og Nissi Kongolo. Hun kan kontaktes ved spørsmål på tlf 40493982. Om du har spørsmål om aktiviteten kan sportslig leder i klubben, Sæmund Moshagen, kontaktes på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.

Flere trenere og foresatte bidrar til gjennomføring av de ukentlige friidrettslekene. Ikke minst er også andre av klubbens ungdomsutøvere med som instruktører, noe som vi har erfart at bidrar til gode opplevelser for både barna og ungdommene.

Deltakelse på Friidrettslek koster 100 kroner i medlemskontingent til SLIL Friidrett, samt 100 kroner i deltakeravgift – totalt 200 kroner per barn. For konkurranseutøvere 10 og 11 år er deltakeravgiften 200 kroner i tillegg til kontingenten på 100 kroner (totalt 300 kroner) Dette dekker deltakelse på selve aktiviteten, avslutningsarrangement og premieutdeling sammen med resten av klubben til høsten.

I tillegg dekkes startkontingenten på friidrettsstevner når påmeldingen skjer gjennom klubbens påmeldingsansvarlig.

Friidrettslek foregår ved oppstart etter påske i Søndre Land-hallen, og ute i Søndre Land Idrettspark så snart forholdene utendørs tillater det.

For etablerte/registrerte deltakere informeres det på epost om aktiviteter, endringer i oppsatte planer, stevnetilbud og annet. For å komme på e-postlista kan du registrere medlemskap her eller sende en e-post til s-mosh@online.no.

Friidrettslek 2024 vår – program

Lørdag 13. april kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land-hallen.

Lørdag 20. april kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land-hallen.

Onsdag 24. april kl. 18.30: Land Løpskarusell, Lyngstrand Camping.

Lørdag 27. april kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land-hallen.

Lørdag 4. mai kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land Idrettspark, nordenden.

Torsdag 9. mai kl. 14.00: Land Løpskarusell, rådhuset Hov sentrum.

Lørdag 11. mai kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land Idrettspark, nordenden.

Lørdag 18. mai kl. 11.30-14.00: Friidrettens Dag i idrettsparken.

Lørdag 18. mai kl. 13.00: Land Løpskarusell, Søndre Land Idrettspark.

Lørdag 25. mai kl. 11.00 på Gjøvik stadion: Gjøvik/Toten-Lekene for små og store.

Lørdag 1. juni kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land Idrettspark, nordenden.

Onsdag 5. juni kl. 18.00: Mulig å delta på barnefriidrettsstevne på Brandbu stadion.

Lørdag 8. juni kl. 11.00-12.00: Friidrettslek i Søndre Land Idrettspark, nordenden.

Onsdag 19. juni kl. 18.30: Land Løpskarusell, Kråkvika v/Hov.

Onsdag 26. juni Kl. 18.00: Mulig å delta på barnefriidrettsstevne på Brandbu Stadion.

Oppstart høst omkring skolestart