Friidrettslek er Søndre Land IL Friidrett stilbud til barn opp til og med 11 år. Det er ingen ting i veien for at eldre søsken deltar.

Friidrettslek er et tilbud på lørdager kl. 11.00 – 12.00 i sommerhalvåret, fra etter påske og fram til høstferien. Det er sommerferieopphold i noen uker i juli/august, før det er oppstart igjen omkring skolestart i august.

På Friidrettslek vektlegger vi allsidig aktivitet som stimulerer barnas motoriske ferdigheter, og gir grunnleggende innføring i friidrettens ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Vi setter også av tid til grunnleggende bevegelighetsøvelser/tøying hver gang.

Friidrettslek er samtidig en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktivitetene sammen med barna. Slik sett er det heller ingen nedre aldersgrense for å delta, forutsatt at foresatte er med og følger de minste barna i aktivitetene. Oppover i alder passer friidrettslek fram til omkring 11 år, men det er ikke noe i veien for at eldre søsken er med.

For eldre og litt mer rutinerte utøvere henviser vi til Søndre Land IL Friidretts ungdomstreninger, som foregår fast hver tirsdag kl. 19.00 til 21.00 hele året. Utøvere som er 11 år og eldre, og som deltar i konkurranseaktivitet, har tilbud om flere treninger.

Ansvarlig for Friidrettslek er klubbens hovedtrener og sportslige leder, Sæmund Moshagen, som kan kontaktes for spørsmål på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.

Flere trenere og foresatte bidrar til gjennomføring av de ukentlige friidrettslekene. Ikke minst er klubbens ungdomsutøvere med som instruktører, noe som vi har erfart at bidrar til gode opplevelser for både barna og ungdommene.

Deltakelse på Friidrettslek koster 100 kroner i medlemskontingent til SLIL Friidrett, samt 100 kroner i deltakeravgift – totalt 200 kroner per barn. For konkurranseutøvere 10 og 11 år er deltakeravgiften 200 kroner i tillegg til kontingenten på 100 kroner (totalt 300 kroner) Dette dekker deltakelse på selve aktiviteten, avslutningsarrangement og premieutdeling sammen med resten av klubben til høsten.

I tillegg dekkes startkontingenten på friidrettsstevner når påmeldingen skjer gjennom klubbens påmeldingsansvarlig.

Her er datoer for Friidrettslek 2017

Lørdag 22. april kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land-Hallen

Lørdag 29. april kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land-Hallen

Onsdag 3. mai kl. 18.30: Land Løpskarusell, Lyngstrand.

Lørdag 6. mai kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Onsdag 10. mai kl. 18.30: Treningsstevne, Brandbu

Lørdag 13. mai kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 20. mai kl. 11.00: Gjøvik/Toten-Lekene f.o.m. 7 år, Gjøvik stadion (Ingen friidrettslek)

Torsdag 25. mai kl. 14.00: Land Løpskarusell, Hov sentrum (rådhuset)

Lørdag 27. mai kl. 12.00 (påmelding fra kl. 11.00): Friidrettens Dag og Land Løpskarusell, Søndre Land Idrettspark

Onsdag 31. mai kl. 18.30: Treningsstevne, Brandbu

Lørdag 3. juni kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 10. juni: Ingen friidrettslek pga Søndre Land Cup i fotball.

Lørdag 17. juni: Ingen friidrettslek pga Motbakkeløpet Fra Fjord til Helvete i Hov. (Alle oppfordres til å delta i løpet)

Onsdag 21. juni kl. 18.30: Land Løpskarusell, Kråkvika

Lørdag 24. juni kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 1. juli kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 8. juli kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

SOMMERFERIE

Onsdag 23. august kl. 18.30: Treningsstevne, Brandbu.

Lørdag 26. august kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Onsdag 30. august kl. 18.30: Land Løpskarusell, Fryal skole

Lørdag 2. september kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Onsdag 6. september kl. 18.30: Treningsstevne, Brandbu.

Lørdag 9. september kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 16. september kl. 11.00 – 12.00: Søndre Land Idrettspark

Lørdag 23. september: Avslutning m/åpent klubbmesterskap for alle på Brandbu

Søndag 24. September: GD-Lekene,  Lillehammer.

Lørdag 30. september: Høsttevne i SL idrettspark, alle årsklasser

Mandag 2. og tirsdag 3. oktober (i høstferien): Idrettsskole for barn, Søndre Land-Hallen