Organiserte friidrettstreninger i Søndre Land IL Friidrett

Ungdom 11 år og eldre:

Tirsdager kl. 19.00 – 21.00: Åpen ungdomstrening 11 år og eldre.

Lørdager kl. 12.00 – 14.00: Konkurranseutøvere ungdom 11 år og eldre.

Konkurranseutøvere 15 år og eldre trener ytterligere dager etter egne avtaler mellom utøvere og trener.

Treningene foregår i Søndre Land Idrettspark i sommerhalvåret og i Søndre Land-hallen i vinterhalvåret.

Barn opp til og med 11 år:

Lørdager kl. 11.00 – 12.00: Friidrettslek

Friidrettslek pågår i sommerhalvåret fra etter påske og fram til høstferien. Vi starter som regel opp innendørs i Søndre Land-hallen og flytter ut til Søndre Land Idrettspark så snart forholdene tillater det.

 

Henv. om trening og sportslig aktivitet rettes til hovedtrener/sportslig leder i SLIL Friidrett, Sæmund Moshagen, på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.