Organiserte friidrettstreninger i Søndre Land IL Friidrett

Ungdom 11 år og eldre:

Høsten 2023: Mandager kl. 19.30-21.0 i Søndre Land-hallen (fra etter nyttår 2024: Tirsdager kl. 19.00 – 21.00: Åpen ungdomstrening 11 år og eldre.

Lørdager kl. 12.00 – 14.00: Konkurranseutøvere ungdom 11 år og eldre.

Konkurranseutøvere 15 år og eldre trener ytterligere dager etter egne avtaler mellom utøvere og trener.

Treningene foregår i Søndre Land Idrettspark i sommerhalvåret og i Søndre Land-hallen i vinterhalvåret.

Barn opp til og med 11 år:

Lørdager kl. 11.00 – 12.00: Friidrettslek

Friidrettslek pågår i sommerhalvåret fra etter påske og fram til høstferien. Vi starter som regel opp innendørs i Søndre Land-hallen og flytter ut til Søndre Land Idrettspark så snart forholdene tillater det.

Løpegruppe

Løpegruppe er et tilbud til mosjonister og løpere uavhengig av alder, fysisk nivå og tidligere løpeerfaring. Løpegruppa startet opp onsdag 21. november 2018, og har hovedsaklig aktivitet på mandager kl. 18.00-19.00. Sesong og hyppighet utvikles innenfor gruppa Les mer på løpegruppas egen side.

Henv. om trening og sportslig aktivitet rettes til hovedtrener/sportslig leder i SLIL Friidrett, Sæmund Moshagen, på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.