Løpegruppe ble etablert som nytt tilbud i Søndre Land IL Friidrett i november 2018. Løpegruppe er et konsept utviklet av Norges Friidrettsforbund som passer for alle – uansett alder, fysisk form og tidligere erfaring med løping. Treningen foregår i ditt eget tempo.

Tor Kyllingstad er leder for aktiviteten. Han deltok høsten 2018 på løpegruppetrenerkurs i regi av Norges Friidrettsforbund. Kurset ble holdt på Gardermoen under den årlige kompetansehelgen i Norsk Friidrett. Tor hentet mye nyttig inspirasjon på kurset, og startet deretter opp lokal løpegruppe. Håvard Holstad er med som Tors medhejelper.

Dersom du vil vite mer om tilbudet kan du kontakte Tor Kyllingstad på epost her

Du finner Løpegruppa også på Facebook her

Her er det bare å møte opp på løpegruppekveldene, som foregår på onsdager kl. 18.00. Så langt har både Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov og snølagte gang- og sykkelveger blitt benyttet. På gruppas facebookside vil du kunne følge med på hvor løpekveldene foregår fra uke til uke.

– Ta med hodelykt og refleksvest og bli med på oppstart av Løpegruppe i Kråkvika onsdag 21. november kl. 18.00, oppfordrer løpegruppeleder i Søndre Land IL Friidrett, Tor Kyllingstad.

– Vi har startet forsiktig uten for mange fastlagte rammer for aktiviteten. Tanken er at løpegruppa skal utvikle seg med dem som er med. Vi har sett på flere aktuelle lokaliteter som kan benyttes. Vi startet opp i Kråkvika, og så kan det bli på Fryal eller andre steder senere. Vi møtes kl. 18.00 for litt prating og oppvarming, mens selve intervalløpinga pågår en halvtimes tid, sier Tor.

– Kle deg etter temperaturen og ha på hodelykt og refleksvest. Her er det bare å møte opp for alle som vil være med å mosjonere i en sosial setting, sier Tor Kyllingstad.

– Her er faktisk poenget at ingen skal løpe sammen, men likevel være sammen om aktiviteten. Vi har et bestemt møtested og løper intervall i eget tempo innenfor et geografisk begrenset område. Poenget med å begrense arealet løpingen foregår på er at alle skal høre lederens signal for start og stopp på intervallene. Det er mange ulike intervallformer som kan benyttes. Dersom vi eksempelvis skal ha en intervall med vekselvis fire minutter løping og fire minutter rolig jogg eller gange, så vil løperne ut i fra ulikt tempo være på ulike steder i rundløypa til enhver tid, forteller Tor.

Å delta på løpegruppa er gratis for dem som allerede er medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. For nye medlemmer som vil delta koster et medlemsskap i SLIL Friidrett 100 kroner per kalenderår fra 2019. Noe mer kreves altså ikke for å bli med i løpegruppa. Om gruppa finner ut at den vil ha inn en liten treningsavgift til for eksempel sosiale formål, premiering eller annet så er det noe gruppa selv kan finne ut av etter hvert.

Klubben støtter selvsagt opp under løpegruppa med dekning av kursdeltakelse og det som måtte trenges av utstyr og annen tilrettelegging. Så langt har Tor nøyd seg med en stoppeklokke og en fløyte.

Vinterens aktivitet er litt for å komme igang og prøve ut løpegruppekonseptet. Til våren vil det bli en ny lansering av tilbudet der hovedsesongen naturlig nok vil være på barmark gjennom sommerhalvåret.

Fra klubbens side er oppstart av løpegruppe et ledd i å utvikle Søndre Land IL Friidrett og klubbens tilbud til mosjonister og løpere. Vi har fra før et samarbeid med friidrettsgruppa i Nordre Land IL om Landkarusellen, som består av 11-12 løp fordelt mellom de to kommunene fra mai til september. Tanken er at løpegruppa både skal leve sitt eget liv som et lavterskel mosjonstilbud uten konkurransepress og være et tilbud om trening for klubbens landkaruselløpere. Deltakelse i Landkarusellen kan etter hvert bli et mål i gruppa. Først og fremst er Løpegruppa ment å være et lavterskeltilbud.

Les mer om NFIFs løpegruppekonsept her

Les nyhetsartikkel på klubbens hjemmeside her

Les mer om Land Løpskarusell her

Les om kontingent i SLIL Friidrett for deltakere i løp utenfor bane her