Løpegruppe er et nytt tilbud i Søndre Land IL Friidrett fra onsdag 21. november 2018. Løpegruppe er et konsept utviklet av Norges Friidrettsforbund som passer for alle – uansett alder, fysisk form og tidligere erfaring med løping. Treningen foregår i ditt eget tempo.

Tor Kyllingstad er leder for aktiviteten. Han deltok nylig på løpegruppetrenerkurs i regi av Norges Friidrettsforbund. Kurset ble holdt på Gardermoen under den årlige kompetansehelgen i Norsk Friidrett. Tor hentet mye nyttig inspirasjon på kurset, og er nå klar for å starte opp. Håvard Holstad skal være med som Tors medhejelper.

Dersom du vil vite mer om tilbudet kan du kontakte Tor Kyllingstad på epost her

Du finner Løpegruppa også på Facebook her

De første løpegruppekveldene blir i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum kl. 18.00 fra og med 21. november. Her er det bare å møte opp kl. 18.00 på onsdagene framover inntil annen informasjon blir gitt i Facebook-gruppa (og på denne siden).

Etter et opphold i romjula fortsetter aktiviteten på onsdager til samme tid og sted fra 2. januar.

– Ta med hodelykt og refleksvest og bli med på oppstart av Løpegruppe i Kråkvika onsdag 21. november kl. 18.00, oppfordrer løpegruppeleder i Søndre Land IL Friidrett, Tor Kyllingstad.

– Vi starter forsiktig uten for mange fastlagte rammer for aktiviteten. Tanken er at løpegruppa skal utvikle seg med dem som er med. Vi har sett på flere aktuelle lokaliteter som kan benyttes. Vi starter i Kråkvika de to første onsdagene, og så kan det bli på Fryal eller andre steder senere. I første omgang ser vi for oss å holde på på onsdager kl. 18.00 fram til snøen kommer. Det blir litt prating og oppvarming, mens selve intervalløpinga pågår en halvtimes tid, sier Tor.

– Kle deg etter temperaturen og ha på hodelykt og refleksvest. Her er det bare å møte opp for alle som vil være med å mosjonere i en sosial setting, sier Tor Kyllingstad.

– Her er faktisk poenget at ingen skal løpe sammen, men likevel være sammen om aktiviteten. Vi har et bestemt møtested og løper intervall i eget tempo innenfor et geografisk begrenset område. Poenget med å begrense arealet løpingen foregår på er at alle skal høre lederens signal for start og stopp på intervallene. Det er mange ulike intervallformer som kan benyttes. Dersom vi eksempelvis skal ha en intervall med vekselvis fire minutter løping og fire minutter rolig jogg eller gange, så vil løperne ut i fra ulikt tempo være på ulike steder i rundløypa til enhver tid, forteller Tor.

Å delta på løpegruppa er gratis for dem som allerede er medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. For nye medlemmer som vil delta koster et medlemsskap i SLIL Friidrett 100 kroner per kalenderår (fra 2019 – det vil ikke bli krevd kontingent av dem som vil prøve seg på de første løpegruppekveldene nå i høst), og noe mer kreves altså ikke for å bli med på løpegruppa. Om gruppa finner ut at de vil ha inn en liten treningsavgift til for eksempel sosiale formål, premiering eller annet så er det noe gruppa selv kan finne ut av etter hvert.

Klubben støtter selvsagt opp under løpegruppa med dekning av kursdeltakelse og det som måtte trenges av utstyr og annen tilrettelegging. Så langt har Tor nøyd seg med en stoppeklokke og en fløyte.

– Hvordan vi gjør det når snøen kommer tenker jeg at er noe vi kan enes om innad i Løpegruppa. Om det blir en pause mens snøen ligger, så blir det uansett Løpegruppe igjen fra våren og gjennom barmarkssesongen, sier Tor Kyllingstad.

Fra klubbens side er oppstart av løpegruppe et ledd i å utvikle Søndre Land IL Friidrett og klubbens tilbud til mosjonister og løpere. Vi har fra før et samarbeid med friidrettsgruppa i Nordre Land IL om Landkarusellen, som består av 11 løp fordelt mellom de to kommunene fra mai til september. Tanken er at løpegruppa både skal være et tilbud om trening for klubbens landkaruselløpere, og kanskje også rekruttere nye karuselløpere. Deltakelse i Landkarusellen kan etter hvert bli et mål i gruppa. Først og fremst er Løpegruppa ment å være et lavterskeltilbud.

Les mer om NFIFs løpegruppekonsept her

Les nyhetsartikkel på klubbens hjemmeside her

Les mer om Land Løpskarusell her

Les om kontingent i SLIL Friidrett for deltakere i løp utenfor bane her