Løpegruppedeltakere samlet for en pust i bakken under en av intervallkveldene i Kråkvika.

Løpegruppe ble etablert som nytt tilbud i Søndre Land IL Friidrett i november 2018. Løpegruppe er et konsept utviklet av Norges Friidrettsforbund som passer for alle – uansett alder, fysisk form og tidligere erfaring med løping. Treningen foregår i ditt eget tempo. Aktiviteten foregår hovedsaklig på mandager, og som oftenst med frammøte i Kråkvika kl. 18.00. Løpende informasjon om aktiviteten og frammøtested finner du på gruppas egen facebookside.

Du finner Løpegruppa på Facebook her

Aktiviteten foregår uten for mange fastlagte rammer. Tanken er at løpegruppa skal utvikle seg med dem som er med. Gruppa møtes kl. 18.00 for litt prating og oppvarming, mens selve intervalløpinga pågår en halvtimes tid. Her er det bare å møte opp for alle som vil være med å mosjonere i en sosial setting.

På løpegruppa er faktisk poenget at ingen skal løpe sammen, men likevel være sammen om aktiviteten. En møtes på et bestemt sted og løper intervall i eget tempo innenfor et geografisk begrenset område. Poenget med å begrense arealet løpingen foregår på er at alle skal høre lederens signal for start og stopp på intervallene. Det er mange ulike intervallformer som kan benyttes. Dersom en eksempelvis skal ha en intervall med vekselvis fire minutter løping og fire minutter rolig jogg eller gange, så vil løperne ut i fra ulikt tempo være på ulike steder i rundløypa til enhver tid.

Å delta på løpegruppa er gratis for dem som allerede er medlemmer i Søndre Land IL Friidrett. Andre deltakere oppfordres til å betale medlemskontingent. Et medlemsskap i SLIL Friidrett koster 100 kroner per kalenderår. Som medlem i klubben får du anledning til å kjøpe helårslisens (slipper å betale engangslisens ved løpsdeltakelse) som også inneholder en forsikring. Du får redusert startkontingent i Land Løpskarusell, og du kan benytte SLIL Friidretts klubbavtale med rabatt hos MX Sport/Randsfjord Handel og Gjøvik Idrettsmedisinske Team.

Hvis gruppa finner ut at den vil ha inn en liten treningsavgift til for eksempel sosiale formål, premiering eller annet så er det noe gruppa selv finner ut av.

Klubben støtter selvsagt opp under løpegruppa med dekning av kursdeltakelse og det som måtte behøves av utstyr og annen tilrettelegging.

Fra klubbens side er oppstarten av løpegruppa et ledd i å utvikle Søndre Land IL Friidrett og klubbens tilbud til mosjonister og løpere. Vi har fra før et samarbeid med friidrettsgruppa i Nordre Land IL om Land Løpskarusell, som består av 11-12 løp fordelt mellom de to kommunene fra mai til september. Tanken er at løpegruppa både skal leve sitt eget liv som et lavterskel mosjonstilbud uten konkurransepress og være et tilbud om trening for klubbens landkaruselløpere. Deltakelse i Landkarusellen kan etter hvert bli et mål i gruppa. Først og fremst er Løpegruppa ment å være et lavterskeltilbud.

Les mer om NFIFs løpegruppekonsept her

Les mer om Land Løpskarusell her

Les om kontingent i SLIL Friidrett for deltakere i løp utenfor bane her