Omdømmebyggere

Omdømmebyggere

Friidrettsungdommen i Søndre Land er på lag med Søndre Land kommune. Gjennom fornyingsprosjektet «Ungdom som omdømmebyggere i Søndre Land» har friidretten fått støtte til innkjøp av flere konkurransedrakter. Og friidrettsungdommene har hatt «hjemmelekse» om omdømmebygging.

Søndre Land kommune har fått statlig støtte til fornyingsprosjektet «Ungdom som omdømmebyggere i Søndre Land». Hensikten er å la ungdom påvirke kommunen og ha regien selv.

Friidrettsungdommene i Søndre Land IL fikk vinteren 2014 støtte fra disse midlene til innkjøp av flere konkurransedrakter. Dette er samtidig en del av identitetsbyggingen i friidrettsgruppa, der likt konkurransetøy med blant annet kommunevåpenet påtrykket inngår som en viktig del av identitetsbyggingen.

I tildelingen fra kommunen er det lagt vekt på at friidretten i Søndre Land aktiviserer mange unge i alderen 10 til 20 år og at disse ofte deltar i konkurranser og arrangementer ellers innenfor og utenfor kommunens grenser. Det er også vektlagt at friidrettsungdommene i Søndre Land viser talert og utvikling i sin idrett.

Søndre Land IL friidrett ønsker at klubbens utøvere skal være bevisst sin rolle som omdømmebyggere både for seg selv, klubben og kommunen. Derfor gjennomførte vi en liten «omdømmeskole» på treninga vinteren 2014, der utøverne i alderen 13 år og eldre fikk i hjemmelekse å svare på noen spørsmål og oppgaver om omdømme og omdømmebygging.

Da vi snakket om omdømme på treninga ble det trukket fram noen eksempler som allerede er på plass hos utøverne som gode omdømmebyggere. De er gjennom sin framferd gode forbilder for annen ungdom i Søndre Land – og gode representanter for ungdommen i Søndre Land. De representerer positive holdninger og et godt miljø.

De representerer seg selv, friidrettsgruppa, idrettslaget og kommunen de bor i på en god måte når de ikler seg klubbdrakta på stafetter og individuelle konkurranser både i egen kommune og utenbygds.

Friidrettsungdommene våre blir lagt merke til på en positiv måte når de representerer/konkurrerer, og de får mye positiv oppmerksomhet tilbake både mot seg selv og klubben.

Vi trakk også fram noen tiltak kommunen gjør med betydning for dem og klubben, og som kan ha positiv betydning for kommunens omdømme. Fysak-prosjektet i ungdomsskolen er landskjent. Det er gratis å bruke idrettshallen, og kommunen skal (dette var i vinter) bygge kunstgressbane og friidrettsbane med fast dekke, noe som vil gi friidretten gode treningsforhold også utendørs.

Her er hva de eldste friidrettsungdommene svarte på hjemmeleksa:

Hva er omdømme?

– Omdømme er summen av oppfatninger. Det handler om rykte og popularitet.

– Omdømme er hva folk synes om forskjellige ting, for eksempel kommunen.

– Et rykte, eller hva folk tenker.

– Det er det folk tror om oss.

– Omdømme er hva folk tenker om noen/noe basert på inntrykk, rykter og informasjon.

– Omdømme kan defineres som summen av forventninger omgivelsene har til selskap, produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle posisjoner (hvordan ting forventes og oppleves).

– Måten andre ser på noe.

Hva er omdømmet til friidrettsungdommene i Søndre Land?

– Det er ganske bra.

– Vi er ofte på stevner og viser talent og utvikling.

– De fleste i Søndre Land kjenner oss, mener kanskje at vi er sporty.

– Bra.

– Gruppen har et bra omdømme. Vi har et bra miljø, der alle er velkommen. det burde folk få vite. At selv om friidrett er en individuell idrett, har vi et godt samhold.

– Jeg opplever friidrettsmiljøet som svært trivelig og gøyalt. Selv om vi gjør mye av de samme øvelsene utvikler vi oss og presterer bedre, noe som igjen fører til bedre resultater. Enten det er du selv som har prestert bra i et stevne eller det er andre fra gjengen er alle like glade.

– Bra lagånd, positive, ofte ganske bra deltakelse i forhold til størrelsen på kommunen.

Hva slags omdømme har Søndre Land kommune/bostedet Søndre Land?

– Lite sted med lite penger.

– Det er helt greit å bo her, men det er ikke så mye å finne på ellers.

– Mange syter og klager, og mener det er et dårlig sted. Tror likevel de fleste synes de har det bra i Søndre Land.

– Dårlig.

– Når folk snakker om Søndre Land, kommer det dessverre fram mye negativt. Vi må tenke på det positive, det vi har. Vi burde ikke tenke såp mye på vi ikke har Ungdommens Hus, men tenke på det flotte friidrettsmiljøet vi har.

– Helt ærlig synes jeg og mange av vennene mine at Hov er et veldig dødt sted. det er lite ungdommer, og lite som skjer. På en annen side er det jo et flott sted med fantastisk natur.

– Føler ikke at det er så mange som har noe spesialt syn på Søndre Land. De fleste lar Søndre Land drive med sitt uten å ha noen meninger/blande seg. Mange vet ikke hvor Søndre Land er her, men det virker som kommunen har fått et ganske dårlig rykte på seg for å være et kjedelig/gørt sted siden det ikke skjer særlig mye. Dette er nok også en grunn til at mange ikke vet så mye om kommunen vår.

Hvordan kan friidrettsungdommene i Søndre Land bidra til et godt omdømme for kommunen de bor i (både innad blant ungdom/innbyggerne i kommunen og utad)?

– De kan prestere i konkurranser, slik at de og kommunen blir lagt merke til.

– Delta på stevner og vise at vi er stolte av Søndre Land.

– Gjøre det bra på stevner og konkurranser så folk legger merke til oss. Snakke om hvor fint vi har det i klubben.

– Vinne mer.

– Snakke om de positive ting i Søndre Land. Snakke positivt om friidretten.

– Vi kan bidra med smilende fjes på friidrettsbanen, og vise at vi er en flott og sammensveiset gjeng. Vi kan spre de positive sidene ved Hov på stevner og finpusse spørsmålene de ukjente stiller fra «Hvor ligger Søndre Land» til kanskje «Er du fra Søndre Land!».

– Fortsette med positive holdninger på stevner og markedsføre kommunen på draktene. Nå som vi får løpebane i Søndre Land kan vi i hvert fall arrangere småstevner som gjør at det i hvert fall er noe som skjer. Og på det kan vi tjene penger som kan brukes til mer aktiviteter og hendelser i kommunen. Dette igjen kan føre til mer interesse rundt kommunen vår – og et bedre omdømme.

Har du forslag til tiltak/handlinger/aktiviteter/bevisstgjøring? Hvordan kan vi/dere bidra til et godt omdømme for Søndre Land?

– Snakke godt og positivt – ikke negativt – om Søndre Land.

– Få ordna Ungdommens Hus.

– Vise at vi har det fint sammen.

– Bygge en turistattraksjon.

– Snakke om de positive ting i Søndre Land. Snakke positivt om friidretten. Vi må også huske på å reklamere. Reklamere sånn som vi gjør med draktene våre, og at vi farer rundt på stevner. Kanskje noen flere aktiviteter. Det er jo ikke mange gutter som har tilgang til håndball når de kommer i tenårene. Og det går mye i fotball. Hvis folk hadde fått tilbud om flere fritidsaktiviteter hadde det hjulpet. Det tror i hvert fall jeg.

– Starte opp idrettsklubber/hobby-/fritidsgrupper som det ikke er så mange av i Oppland. Slik at mange som bor utenfor Søndre Land bli med og deltar i noe interessant og morsomt i kommunen. Markedsføre de få arrangementene som er slik at mange flere får vite om dem. Det viktigste med å skape et bra omdømme for Søndre Land er å skape noe interessant her som gjør at folk har grunn til å bry seg om Søndre Land. For når folk ikke bryr seg om kommunen vår er det ikke akkurat så mye omdømme å opprettholde.

– Bli flinkere til å snakke med andre utøvere når vi er på stevner. Dette vil vise at vi fra Søndre Land er sosiale, åpne og ikke deltar på stevner bare for å vinne men også for å være en del av det fellesskapet.

– Billigere treningstøy. Det å ha felles treningstøy vil gjøre at Søndre Land blir gjenkjent på stevner. Det vil også være en fordel for utøverne selv, fordi alle vil føle seg litt mer inkludert enn det de allerede er + at ingen vil føle seg dårligere kledd enn andre.

– Åpne er facebookside for Søndre Land friidrett. Selv om vi allerede har en hjemmeside tror jeg en facebookside vil bli en effektiv måte å spre Søndre Land IL friidrett sitt omdømme. Facebook kan for eksempel brukes bare til å dele det som allerede er skrevet på hjemmesiden vår.