Land Løpskarusell

Land Løpskarusell 2024

Fra 24. april til midten av september er det igjen duket for karuselløp i Land. Land Løpskarusell 2024 omfatter 12 løp, og starter med terrengløp på Lyngstrand onsdag 24. april. Siste løp går på Lands Museum onsdag 18. september.

Land Løpskarusell er et tilbud i regi av Søndre Land IL Friidrett og friidrettsgruppa i Nordre Land IL. Løpene passer for barn som voksne, og like godt for trimmere som for konkurranseløpere. Det tilbys flere alternative distanser på alle løpene.

Det tilbys også trimklasse uten tidtaking. For trimklassen er det ikke krav om lisens.

For 2024 gjelder følgende startkontingenter:

Opp til og med 12 år: 30 kroner per løp (ingen lisens, premiering fra 3 løp)
13-14 år: 30 kroner per løp (Helårs- eller karusellisens, premiering fra 5 løp)
15 år og eldre: 60 kroner per løp (Helårs- og karuselllisens, premiering fra 5 løp)
Trimklasse alle aldere uten tidtaking: 30 kroner (ingen lisens, ingen premiering)
PS: Medlemmer i Søndre Land IL Friidrett og Nordre Land IL får redusert startkontingent med 10 kroner på hvert løp.

Medlemskontingenten i Søndre Land IL Friidrett er 100 kroner for 2024. Informasjon om kontingenten og hvordan du betaler den finner du her.

Les også: Kontingent for mosjonsløpere

Foruten lavere startkontingent i Land Løpskarusell, får medlemmene delta gratis i klubbens egne arrangementer på bane og innendørs. Som medlem får du også tilgang på klubbavtaler hos MX Sport Hov/Randsfjord Handel og Gjøvik Idrettsmedisinske Team. Som medlem av friidrettsklubb kan en også kjøpe NFIFs lisens med forsikringsdekning fra og med det året en fyller 13 år.

Fra og med 13 år er det krav om friidrettslisens (unntatt trimklasse). Det kan løses egen lisens ved frammøte som gjelder bare for karuselløpene (30kr/50kr for hele karusellen). Deltakere som har løst norsk friidretts helårslisens er dekket også for Landkarusellen.

For deltakelse i ett enkeltstående karuselløp er det valgfri lisens på 20 kroner. Fra og med løp to må alle (unntatt trimklasse) ha lisens, som er 50 kroner for hele karusellen for løpere i alderen 16 til 79 år, og 30 kroner for løpere i alderen 13 til 15 år. Lisensen inkluderer forsikring. Løpere under 13 år og over 80 betaler ingen lisens. Ei heller løpere i trimklassen, uavhengig av alder.

Onsdagsløpene starter kl. 18.30. På andre løpsdager er det egne starttidspunkter. For løpene i 2023 gjelder påmelding på vipps helt til ti minutter før start, men vi ser gjerne at det meldes på via Vipps i god tid (Skriv navn, evnt. klubb, fødselsår og distanse i meldingsfeltet).

VIPPS løp i Nordre Land: 587526.

VIPPS løp i Søndre Land: 90824969

Årets løp er som følger:

LØP 1: Onsdag 24. april kl. 18.30: Lyngstrand Camping. Terrengløp 400, 1800 og 3600 m.

LØP 2: Torsdag 9. mai kl. 14.00: Rådhuset i Hov. Landsstafetten (kl. 13.00) m. innlagt gateløp. Start gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m

LØP 3: Onsdag 15. mai kl. 18.30: Dokka stadion. Baneløp 300m, 600m og 1500m, trekamp med 60m, lengde og liten ball for barn.

LØP 4: Lørdag 18. mai kl. 13.00: Hov stadion. Friidrettens dag (kl. 12.00) med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13.00. Distanser 370m/740m/2960m

LØP 5: Onsdag 29. mai kl. 18.30: Lands museum. Terrengløp, 300m, 800m og 3200 m

LØP 6: Onsdag 5. juni kl. 18.30: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». Terrengløp. Distanser 500m/3500 m.

LØP 7: Onsdag 12. juni kl. 18.30: Grønvold mølle i Torpa. 10 og 3 km landeveisløp. Kort løype for barn.

LØP 8: Onsdag 19. juni kl. 18.30: Kråkvika Hov. Null–løp. To runder med minst mulig tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500m

LØP 9: Onsdag 21. august kl. 18.30: Sollisvingen Dokka, 1 km sør for sentrum 5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype.

LØP 10Onsdag 28. august kl. 18.30: Lyngstrand Camping Terrengløp 400, 1800 og 3600 m.

LØP 11: Onsdag 4. september kl. 18.30: Dokka stadion 800m og 3000 m. 3 kamp for barn, løp/hopp/kast.

LØP 12: Onsdag 18. september kl. 18.30: Lands museum. Løp så mange runder du rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter. Premieutdeling for karusellen.