Søndre Land Idrettspark ble ferdigstilt med kunststoffdekke (Polytan) for friidrett og kunstgress for fotball i juli 2014.

Det er seks løpebaner for sprint og hekk opp til 110 meter på østre langside mot Lausgardsvegen. I tillegg har friidrettsanlegget to løpebaner gjennom nordre sving og på vestre langside, slik at det kan løpes distanser opp til 300 meter.

I nordre ende er hele halvmånen mellom kunstgressbanen og svingen belagt med fast dekke for tekniske øvelser. Lengdegrop og kulering er lagt på utsiden av løpebanen. Det er avskjermet med nett mellom kunstgressbanen og området for tekniske øvelser.

Mot sør har anlegget seniorfotballbane med naturgress. Mot vest er anlagt knøttebaner med gress. Søndre Land IL Allianses sportshytte med toaletter, garderobe, møterom og forsamlingssal ligger mellom store gress og friidrettsanlegget/kunstgressbanen.

Søndre Land IL Friidrett har eget utstyrhus inntil løpebanen i nordenden av anlegget.

Les mer om friidrettsanlegget vårt her.

Les om åpningen av Søndre Land Idrettspark her.

Merkeplan

Drift og vedlikehold av Søndre Land Idrettspark

Drift- og vedlikeholdsavtale