Fra og med det året en fyller 13 år er det krav om friidrettslisens for å delta i konkurranser på bane innendørs og utendørs. Friidrettslisensen inneholder en forsikring som dekker utøverne i all aktivitet knyttet til trening og konkurranser.

Ved løp utenfor bane er det egne lisensbestemmelser, men har du helårslisens slipper du å betale engangslisens ved deltakelse i mosjonsløp etc.

En må være medlem i friidrettsklubb for å kjøpe helårslisens. Du kan lese mer om friidrettslisensen og betale lisensen online her: Friidrettslisensen

Alle barn som deltar på organisert aktivitet av klubb organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring til den dagen de fyller 13 år. Les mer om barneidrettsforsikringen her.

Medlemmer i Søndre Land IL Friidrett kan benytte seg av idrettsmedisinsk bistand gjennom klubbens avtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team (GIT). Les mer om avtalen her.

Meld skade her