Fra og med det året en fyller 13 år er det krav om friidrettslisens for å delta i konkurranser på bane innendørs og utendørs. Friidrettslisensen inneholder en forsikring som dekker utøverne i all aktivitet knyttet til trening og konkurranser.

Ved løp utenfor bane er det egne lisensbestemmelser, men har du helårslisens slipper du å betale engangslisens ved deltakelse i mosjonsløp etc.

En må være medlem i friidrettsklubb for å kjøpe helårslisens. Du kan lese mer om friidrettslisensen og betale lisensen online her: Friidrettslisensen

Medlemskontingent (for nye medlemmer) kan du betale her.

Eksisterende medlemmer får årlig kontingentfaktura tilsendt.

Alle barn som deltar på organisert aktivitet av klubb organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring til den dagen de fyller 13 år. Les mer om barneidrettsforsikringen her.

Medlemmer i Søndre Land IL Friidrett kan benytte seg av idrettsmedisinsk bistand gjennom klubbens avtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team (GIT). Les mer om avtalen her.

Les om forebygging av skader her

Meld skade her