GIT: Gjøvik Idrettsmedisinske Team er f.v. fysioterapeut John Eyolf Solhaug, fysioterapeut Terje Løkken, kiropraktor Matthew Hayfield og lege Therese Marcussen.

Søndre Land IL Friidrett har inngått samarbeidsavtale med Gjøvik Idrettsmedisinske Team DA. Gjennom avtalen, som har eksistert siden 1. januar 2015, er klubbens medlemmer sikret idrettsmedisinsk oppfølging ved behov.

Bakgrunnen for avtalen er et ønske fra Søndre Land IL Friidrett om å etablere et idrettsmedisinsk tilbud for klubbens aktive utøvere. Det understrekes samtidig at avtalen omfatter alle klubbens medlemmer.

GIT-logo-web

Gjennom avtalen har Gjøvik Idrettsmedisinske Team (GIT) forpliktet seg til å tilby konsultasjon innen 24 timer (unntatt søn- og helligdager) hos fysioterapeut, kiropraktor eller lege.

Søndre Land IL Friidretts forpliktelse er å gjøre tilbudet kjent og tilgjengelig for våre medlemmer, samt anbefale GIT dersom medlemmer trenger idrettsmedisinsk behandling.

Klubben vil dessuten benytte GIT til idrettsmedisinsk rådgivning knyttet til aktive utøvere i SLIL Friidrett.

Avtalens hensikt er både å styrke det forebyggende arbeidet mot idrettsskader, begrense skader og få rask skadebehandling dersom skader oppstår.

GIT vil i løpet av våren delta på et temamøte for utøvere/trenere/ledere/foresatte i SLIL Friidrett for å presentere seg og sitt tilbud, og gi grunnleggende informasjon om forebygging av idrettsskader og idrettsskadebehandling.

Samarbeidsavtalen medfører ingen økonomiske forpliktelser for SLIL Friidrett. Den enkelte som benytter seg av tilbudet hos GIT må selv betale. Avtalen gir klubbens medlemmer rabatt (se avtale). For aktive friidrettsutøvere vil friidrettslisensen kunne dekke utgiftene ved ulike typer skader.

For aktive idrettsutøvere er det viktig å tenke på hvordan de kan få rask og god behandling dersom de pådrar seg en skade. I friidrett tilbys egen lisens m/forsikring for utøvere fra og med 13 år og oppover med mulighet for utvidet dekning. Den utvidete dekningen vil kunne komme til anvendelse også ved belastningsskader. Søndre Land IL Friidrett anbefaler lisens med utvidet dekning for sine konkurranseutøvere.

Les om forebygging av skader her

Helårslisens er pliktig for alle utøvere f.o.m. 13 år som deltar i banestevner. For barn opp til og med 12 år gjelder norsk idretts barneidrettsforsikring, som omfatter alle barn som deltar på aktivitet i lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Har du pådratt deg en idrettsskade kan du ringe idrettens skadetelefon 02033. Her får du råd fra noen med spesial­kompetanse på idrettsmedisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning. Skadetelefonen er åpen alle dager kl. 09-21.

Les hele avtalen her: Avtale GIT

Les mer om Gjøvik Idrettsmedisinske Team

Les mer om friidrettslisensen

Om lisens og skadedekning

Meld idrettsskade her

 NIFs barneidrettsforsikring