Landstafetten 2024 går 9. mai (Kr. Himmelfartsdag)

Søndre Land IL Friidrett arrangerer i 2024 Landstafetten for 55. gang. Tradisjonen tro går stafetten av stabelen i gatene omkring rådhuset i Hov Kr. Himmelfartsdag, torsdag 9. mai  2024.

Staffeten i 2024 er den 55. i rekken siden starten i 1969, og den 11. etter at løype og aldersinndeling ble endret. «Nye» Landstafetten omfatter åtte etapper både for gutter og jenter. Løperne kan være i alderen 11 til 16 år med 108 år som maksimal alder totalt for hele laget. Yngre løpere kan delta, men teller da 11 år i stafetten.

Lagene står fritt til å disponere sine løpere på de ulike etappene. Stafetten har start og mål i Hovsbakken rett bak rådhuset. De åtte etappene går over tre runder.

Også i år vil det bli løp i Land Løpskarusell i stafettløypa rett etter stafetten. Dette var en nyvinning fra 2014, som altså videreføres som et av årets løp i Landkarusellen.

Stafetten starter kl. 13.00, mens karuselløpet starter kl. 14.00. Karuselløpet er et trimløp som passer for både barn og voksne. Her kan alle delta.

Les mer om Land Løpskarusell her

SLIL Friidretts samarbeidspartner MX Sport Randsfjord Handel vil ha åpen forretning med gode tilbud på blant annet løperutstyr denne dagen.

Etappene

Landstafetten er for årsklassene 11 til 16 år. Stafetten ble lagt om fra 2013, og består av 8 etapper for begge kjønn. Hvert lags åtte løpere kan til sammen ikke overstige 108 år. Yngre løpere enn 11 år kan delta, men teller da 11 år i stafetten. Alle etappene kan ses fra publikumsplass nord-vest ved rådhuset.

  1. etappe: 340 meter fra start bak rådhuset til veksling ved undergang Fv 34/City Hov.
  2. etappe: 390 meter fra undergang Fv34/City Hov til veksling ved start/mål bak rådhuset.
  3. etappe: 520 meter fra start/mål til veksling ved helsehuset.
  4. etappe: 210 meter fra helsehuset til veksling ved Hov kirke.
  5. etappe: 160 meter fra Hov kirke til veksling ved start/mål.
  6. etappe: 340 meter fra start/mål til veksling ved undergang Fv. 34/City Hov.
  7. etappe: 270 meter fra undergang Fv. 34/City Hov til veksling ved kinoplakatene.
  8. etappe: 130 meter fra kinoplakatene til mål.

Startkontingenten er 700 kroner per lag.

For løpere som fyller 13 år eller mer i 2024 er det krav om friidrettslisens. For utøvere uten helårslisens vil det bli fakturet engangslisens på 15 kroner per aktuell utøver sammen med startkontingenten til klubb i etterkant av arrangementet

Påmelding på e-post til s-mosh@online.no innen 5. mai.

Her er kart over traseen med merking av alle vekslinger