Ordensregler Lysbilde1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fikk i juli 2015 et nytt og flott anlegg for friidrett og fotball i Søndre Land Idrettspark. Det er viktig at alle brukere og besøkende i anlegget står sammen om å ta godt vare på både kunstgressbanen og friidrettsbanen.

Det er slått opp informasjon om ordensregler for anlegget ved inngangsportene. Søndre Land kommune og idrettslaget anmoder alle om å rette seg etter og respektere disse.

Informasjonen om ordensregler er satt opp både ved gangslusa inn til anlegget på vestre langside, ved kjøreporten på søndre kortside og ved gangslusa inn til tribunen langs Lausgardsvegen. Ordensreglene gjelder både for organisert og uorganisert aktivitet i idrettsanlegget.

Ordensreglene handler først og fremst om å ta godt vare på det nye idrettsanlegget. Det handler også om å vise respekt for de organiserte treningene som foregår til tildelte tider i anlegget.

Når det ikke pågår organisert trening kan anlegget – både kunstgressbanen og friidrettsbanen – fritt benyttes av alle til uorganisert trening.

Les om drift og vedlikehold av Søndre Land Idrettspark her

 

Slike plakater er slått opp ved alle innganger.

Slike plakater er slått opp ved alle innganger.

Slike plakater er slått opp ved alle innganger.

Slike plakater er slått opp ved alle innganger.

De fire slusene, eller lommene, i gjerdet langs vestre langside er laget for plassering av fotballmål som ikke er i bruk på kunstgressbanen.

FOR MÅL: De fire slusene, eller lommene, i gjerdet langs vestre langside er laget for plassering av fotballmål som ikke er i bruk på kunstgressbanen.

SKAL RYDDES: Både organiserte og uorganiserte brukere av anlegget skal rydde etter seg. Fotballmål skal enten stå på kunstgressbanen eller i spesiallagde sluser langs vestre langside - ikke som her i friidrettsbanen.

SKAL RYDDES: Både organiserte og uorganiserte brukere av anlegget skal rydde etter seg. Fotballmål skal enten stå på kunstgressbanen eller i spesiallagde sluser langs vestre langside – ikke som her i friidrettsbanen.

RENSLIGHET: Det er lagt gras i området ved hoppegropa og kuleringen er i vekst. Grasets hensikt er å gjøre det mest mulig renslig inntil det flotte friidrettsdekket.

RENSLIGHET: Det er lagt gras i området ved hoppegropa og kuleringen er i vekst. Grasets hensikt er å gjøre det mest mulig renslig inntil det flotte friidrettsdekket.

RENSLIGHET: Det er lagt gras i området ved hoppegropa og kuleringen er i vekst. Grasets hensikt er å gjøre det mest mulig renslig inntil det flotte friidrettsdekket.

RENSLIGHET: Det er lagt gras i området ved hoppegropa og kuleringen er i vekst. Grasets hensikt er å gjøre det mest mulig renslig inntil det flotte friidrettsdekket.