Årsmøte onsdag 8. mars

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 8. mars 2017 kl. 18.00. Møtet avholdes i Søndre Land-Hallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett i hende innen onsdag 22. februar på e-post slilfriidrett@gmail.com.

Årsmøtets sakliste kunngjøres her på Søndre Land IL Friidretts hjemmeside en uke før årsmøtet.

Styret