SLIL Friidretts lotteri 2018

Søndre Land IL Friidrett avholder i 2018 for første gang sitt eget lotteri. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 1 krone. Det kan selges totalt 25.000 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 54 gevinster til en samlet verdi på 22.771 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet. Friidrettsaktiviteten i Søndre Land har hatt stor vekst de senere årene, og Søndre Land IL Friidrett er nå blant friidrettsklubbene med størst aktivitet i Oppland. Dette krever mer av klubben også økonomisk i forhold til drift av anlegg, utstyr og sportslig aktivitet.

Tidligere har Søndre Land IL Allianse hatt et årlig loddsalg med innsats fra medlemmene i alle lagene. Etter at dette nå er avviklet, har det åpnet seg en mulighet for de enkelte sæidrettslagene i alliansen å ha sine egne lotterier. Det er denne muligheten SLIL Friidrett nå har grepet.

Loddsalget startet så smått under Landstafetten 10. mai. Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som vil pågå for fullt utover høsten. Vi håper de blir tatt godt i mot med loddbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i november.

Alle vinnere vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli gjengitt her på klubbens hjemmeside.

Se hele gevinstlista her