Will Jann Nilsen (t.v.) og Vidar Ødegård (t.h.) mottok velfortjent heder og takk av sportslig leder Sæmund Moshagen for deres store dugnadsinnsats for Søndre Land Friidrett.

Vidar og Will Jann var de største heltene da kastanlegget åpnet

Søndre Land IL Friidretts nybygde kastanlegg på Holmenbanen i Fall ble offisielt åpnet søndag 3. oktober. I det påfølgende stevnet for 11 år til og med senior, hvor det var innlagt KM for Innlandet i årsklassene 11-14 år, ble det prestert mange gode resultater.

Under åpningsmarkeringen mottok Vidar Ødegård og Will Jann Nilsen velfortjent heder og takk fra klubben for deres mangeårige og store dugnadsinnsats med bygg og anlegg for Søndre Land IL Friidrett. Det er de som har utført byggingen av kastanlegget på Holmenbanen, og det er de som har stått for det meste av arbeidet med klubbens utstyrshus – innkludert tilbygg – i Søndre Land idrettspark. Vidar har også bygget beskyttelseshus på hjul til to høydematter i idrettsparken.

Utøver Eline Raddum Hvitsand mottok gaven – en slegge – ordfører Anne Hagenborg overrakte fra kommunen.

Ordfører Anne Hagenborg var til stede ved åpningen, og fulgte også med på det påfølgende kaststevnet. Hagenborg overrakte en slegge fra kommunen i gave til  klubben. Eline Raddum Hvitsand (14) mottok denne på vegne av klubben og alle brukerne av anlegget.

Kastanlegget har kostet i overkant av 100.000 kroner i rene penger. I tillegg kommer Vidars og Will Janns dugnadsinnsats verdt mange titusen kroner. Kostnadene ved byggingen av anlegget er finansiert med 50.000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB, 30.000 kroner i anleggsbidrag fra Søndre Land kommune og 10.000 kroner i gave fra Totens Sparebank. I tillegg har friidrettskretsen gjennom fondsmidler til fremme av kastøvelsene gitt tilskudd til innkjøp av kastredskap.

Under sleggekast holdt regnbygene oppe, mens det ble en del nedbør mens diskos og spyd pågikk. Regnvær og våt kastring/vått spyddtillløp er ikke kasternes favorittforhold, men de leverte uansett mange flotte resultater.

Stevnet gjaldt som KM for innlandet i årsklassene 11-14 år. Her ble det delt ut KM-medaljer til de tre beste i hver øvelse i hver klasse.

Thea Engen Olsen vant Randsfjord Handels bestepremie i jenteklassen.

Randsfjord Handel hadde satt opp bestepremier for både jenter og gutter 11-19 år. Disse tilfalt den gutt og den jente som oppnådde resultat til høyest poengsum på Tyrvingtabellen. I jenteklassen gikk bestepremien til Thea Engen Olsen (16) fra Løten IL for hennes sleggekast på 41,34 meter, som gir 1004 poeng i J16. I gutteklassen tilfalt bestepremien Emil Lukassen Tårneby (18) fra Løten IL for hans sleggekast på 38,72 meter, som gir 532 poeng i G18.

Her er alle resultatene.