Årsmøte onsdag 27. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 27. februar 2019 kl. 19.00. Møtet avholdes i møterommet i Søndre Land-Hallen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett i hende innen onsdag 13. februar på e-post slilfriidrett@gmail.com.

Årsmøtets sakliste kunngjøres her på Søndre Land IL Friidretts hjemmeside en uke før årsmøtet.