Årsmøte avholdes 13. mars

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett mandag 13. mars 2023 kl. 19.30. Møtet avholdes i møterommet i Søndre Land-hallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett i hende innen mandag 27. februar 2023 på e-post slilfriidrett@gmail.com.

Fullstendig saksliste vil bli kunngjort på klubbens hjemmeside friidrett.slil.no en uke før årsmøtet avholdes.

Styret