SLIL Friidrett har avholdt årsmøte

Det ble avholdt årsmøte i Søndre Land IL Friidrett onsdag 8. mars. Årsmøtet ble avholdt i møterommet i Søndre Land-Hallen med 10 frammøtte.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent, og alle valg var enstemmige. Det var ingen innkomne saker.

Årsmøtet vedtok å ikke gjøre endringer i medlemskontingent og treningsavgifter i Søndre Land IL Friidrett. Disse er dermed de samme som de har vært de to foregående årene. Du finner fullstendig oversikt over kontingent og treningsavgifter her.

Styret etter årsmøtet er som følger:

Vidar Ødegård, leder, Inger Hagen, nestleder, Steffen Rudsengen, kasserer, Ingeborg E. Andresen, sekretær, og Sæmund Moshagen, sportslig leder/styremedlem. Varamedlem til styret er Roger Kongolo.

Se årsberetning, sakliste og innkalling her