Lørdag starter stevnesesongen for mange av klubbens utøvere med lokalt stevne på Gjøvik stadion.

Begrenset konkurranseaktivitet

Konkurranseaktiviteten i friidrett er fremdeles betydelig begrenset som følge av pandemien. Per i dag kan barn og ungdom under 20 år delta i konkurranser innenfor egen krets, mens voksne (20 år og eldre) kun kan konkurrere innenfor den kommunen de er bosatt i. Kun definerte utøvere som kvalifiserer innenfor definisjonen av eliteidrett kan i øyeblikket konkurrere nasjonalt.

Innenfor disse begrensningene starter nå konkurransesesongen for mange av Søndre Lands friidrettsutøvere. Lørdag 29. mai arrangeres Gjøvik-Toten Lekene som barne- og ungdomsstevne med inntil 100 deltakere på Gjøvik stadion, og 2. juni står årets første onsdagsstevne på Brandbu for tur.

11. utøvere fra SLIL Friidrett er påmeldt til lørdagens stevne på Gjøvik. Til helga arrangeres også NM i mangekamp med Telma Eid påmeldt. UM i mangekamp som skulle vært arrangert sammen med seniorenes mesterskap er utsatt.

NM i mangekamp var opprinnelig satt opp på Hamar, men ble 25. mai flyttet til Bislett i Oslo på grunn av smittesituasjonen i Hamar-området.

Videre ut over forsommeren blir det flere lokale stevner på krets- og klubbnivå. Mulighetene for å oppnå resultater og nye personlige rekorder vil dermed være til stede også på forsommeren.

De nasjonale storstevnene, som eksempelvis Tjalvelekene og Tyrvinglekene, er avlyst eller utsatt til høsten. Med unntak av NM i mangekamp for seniorer arangeres de øvrige nasjonale mesterskap til høsten.