Covid-19-tiltak: All organisert aktivitet er stanset

Som del av den nasjonale dugnaden for å stanse eller redusere faren for spredning av koronavirus (Covid-19) er all organisert idrettsaktivitet i Norge stanset med virkning fra torsdag 12. mars. I Søndre Land IL Friidrett innførte vi stans i all organisert aktivitet fra og med onsdag 11. mars, samme dag som Søndre Land kommune stengte sine anlegg.

Aktivitetsstansen i klubben gjelder organiserte treninger, arrangementer og møtevirksomhet – kort sagt all aktivitet der mennesker bringes sammen i klubbens regi.

Søndre Land IL Friidrett oppfordrer alle sine medlemmer til å sette seg godt inn i myndighetenes smittevernråd, og holde seg oppdatert via Søndre Land kommunes og nasjonale helsemyndigheters hjemmesider.


For våre aktive, forutsatt at de er friske, oppfordrer vi til å holde den fysiske formen ved like gjennom egentrening hjemme og ved løping på egnede veier eller i utmark. Klubben sender tips for egentreningsøvelser til alle deltakere på klubbtreningene tirsdager og lørdager. Eldre utøvere med individuelle treningsprogram har allerede verktøy/program for egentrening. Følg ellers råd om egentreningsaktivitet på de nasjonale idrettsforbundenes hjemmesider.

Det viktigste vi alle kan gjøre i den situasjonen hele verden er i nå er å gjøre alt hver og en av oss kan for å holde oss selv friske. Da vil vi heller ikke smitte andre.

Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte 4. mars. Du finner oversikt over klubbens tillitsvalgte her.

Ny informasjon om aktiviteten i klubben vil bli gitt når det er noe nytt å melde.

Les mer her:

Søndre Land kommune.

Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet.

Norges Idrettsforbund.

Norges Friidrettsforbund.