Denne helgen er det friidrettsting

Denne helgen samles den politiske- og administrative delen av norsk friidrett til forbundsting i Bergen. Det avholdes friidrettsting hvert andre år, og det er er her for eksempel endringer i regelverk og ulike friidrettsøvelser behandles. Til årets ting er det blant annet forslag om å gjøre øvelsen tresteg uten tilløp til en del av det ordinære øvelsesutvalget i friidrett.

Forslaget om å innta tresteg uten tilløp i det ordinære øvelsesutvalget er fremmet av Telemark Friidrettskrets. Tresteg uten tilløp er en øvelse som stimulerer til ferdighetsutvikling i tresteg med tilløp, og er anerkjent som øvelse innenfor utvikling av brede basisferdigheter. Dersom forslaget blir vedtatt vil tresteg uten tilløp bli en øvelse på lik linje med andre friidrettsøvelser når det gjelder statistikkføring og mesterskapsavvikling.

Et annet forslag, fremmet av Rogaland Friidrettskrets, er å godkjenne manuell tidtaking på nivå med elektronisk tidtaking for aldersklassene 10 til 14 år. Et flertall for forslaget vil innebære at tider tatt med manuell stoppeklokke vil bli gjeldende i den offisielle friidrettsstatistikken og som grunnlag for kvalifiseringer og poengberegninger på lik linje med tider att med elektronisk tidtaking. Dette vel og merke etter at de manuelle tidene er korrigert med et tillegg på 0,24 for de korteste distansene og 0,14 for de lengre distansen, slik det blant annet gjøres for omregning til poeng etter Tyrvingtabellen.

Oppland Friidrettskrets støtter begge disse forslagene.

Du kan lese tingdokumentene her

Du kan følge mer på helgens ting her