Fire småstevner i idrettsparken

Koronasituasjonen har gjort stevnetilbudet svært begrenset første halvdel av sesongen. Nå har Søndre Land IL Friidrett approbert fire småstevner i Søndre Land Idrettspark for å gi utøverne en mulighet til å oppnå godkjente resultater før høstsesongen.

Mandagene 13. og 20. juli blir det muligheter for å sette årsbesteresultater og kanskje også personlige rekorder i lengde og kule. Fredag 17. og torsdag 23. juli blir det tilsvarende muligheter i høyde og spyd. Spydkast arrangeres i det nye kastanlegget på Holmenbanen.

Stevnene arrangeres i henhold til Norges Friidrettsforbunds smittevernregler for banestevner.Klubbens utøvere melder seg på til påmeldingsansvarlig i klubben. For andre er det påmelding via Min Idrett/Sportsadmin senest dagen før det enkelte stevne.