Friidrett for barn fra lørdag 13. april

Friidrettslek er Søndre Land IL Friidretts tilbud til de yngste. I år starter friidrettsleken opp i Søndre Land-hallen fra og med lørdag 13. april kl. 11.00-12.00. Aktiviteten vil senere flytte utendørs til Søndre Land Idrettspark når forholdene der tillater det.

Friidrettslek pågår videre ut over våren og sommeren. Friidrettslek passer for barn fra 3-4 år (sammen med foresatte) opp til 10-12 år. Det er ingen nedre aldersgrense forutsatt at foresatte deltar sammen med de minste barna i aktiviteten.

Friidrettslek er en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktiviteten sammen med barna eller følger med fra sidelinjen. Aktiviteten er variert og lekbetont med vekt på å gi deltakerne mestringsopplevelser.

Vi ønsker tidligere og nye deltakere velkommen til Friidrettslek 2024.

Nikolai Stavik Moshagen (19) og Nissi Kongolo (18) er årets hovedledere for Friidrettslek. De vil lede aktivitetene sammen med andre ungdomsutøvere fra klubben.

Gjennom vårsemesteret er det planlagt aktiviteter for barn hver lørdag fra oppstart og til og med lørdag 8. juni. I tillegg er det mulig å delta på friidrettsstevner for barn og Land Løpskarusell for dem som ønsker det.

Dersom du har spørsmål om aktiviteten kan du kontakte sportslig leder i Søndre Land IL Friidrett, Sæmund Moshagen, på telefon 90824969.

Det koster 200 kroner per år/sesong å delta på friidrettslek. Av dette er 100 kroner medlemskontingent i Søndre Land IL Friidrett og 100 kroner treningsavgift for Friidrettslek.

Søndre Land IL Friidrett ønsker tidligere og nye deltakere velkommen på Friidrettslek 2024.

Les mer om friidrettslek her (inkludert hele programmet for barn fram til sommerferien).

Les mer om medlemskap i SLIL Friidrett her.