Friidrett i Land Magasinet

Søndre Land IL Friidrett er viet god plass i siste utgave av Land-Magasinet. Over en hel side presenterer bladet aktiviteten i klubben utover i 2016. Her er omtalt alt fra friidrettslek for barn og ungdomstreninger, til Land Løpskarusell, Landstafetten og andre arrangementer. Tilsvarende oversikt over aktiviteten i Søndre Land IL Friidrett finner du selvsagt også her på klubbens hjemmeside under lenkene «arrangementer» og  «trening» i toppmenyen.

Land-Magasinet utgis av LAND Magasinet AS, og distribueres til alle husstander og hytteeiere i Søndre Land, Nordre Land og Etnedal i et opplag på 11.500 eksemplarer. Bladet har kontoradresse i Landsbyen Næringshage på Dokka.