Friidrettslek 2021 startet opp i Søndre Land-Hallen lørdag 10.april, og flytter ut i begynnelsen av mai.

Friidrettslek for barn fra 10. april

Friidrettslek er Søndre Land IL Friidretts tilbud til de yngste. I år starter friidrettsleken opp i Søndre land-Hallen fra lørdag 10. april.

Friidrettslek pågår på lørdager kl. 11.00 til 12.00 fra etter påske og fram til grunnskolens høstferie. Friidrettslek passer for barn opp til 10-12 år. Det er ingen nedre aldersgrense forutsatt at foresatte deltar sammen med barna i aktiviteten.

I de 12-13 årene Friidrettslek har eksistert har dette vært en familiesosial aktivitet, der foresate gjerne deltar i aktiviteten sammen med barna.

I fjor kunne vi ikke starte opp innendørs på grunn av pandemien. I år satser vi på noen lørdager innendørs før aktiviteten flyttes ut til Søndre land Idrettspark.

Smittevernreglene i Søndre Land-Hallen er slik nå at foresatte ikke kan være med inn i hallen. Det er ikke tillatt med publikum. De eneste som kan delta i aktiviteten er barna som er med og trenere/instruktører/ledere for aktiviteten.

Så lenge aktiviteten foregår innendørs må vi dersfor sette som en betingelse for deltakelse av barna er selvgående. Det vil si kan sendes inn i hallen, skifte fra utesko til innesko i hallens vestibyle og delta i aktiviteten uten foresatte til stede. Foresatte leverer barna utenfor hallens hovedinngang kl. 10.55 og hentes dem igjen samme sted kl. 12.05.

Så fort vi flytter aktiviteten utendørs håper vi at den viktige familiesosiale egenarten ved friidrettslek kan gjenopptas, og at foresatte kan være med inn i Søndre Land Idrettspark både som følge, tilskuere og gjerne selv involvere seg i aktivciteten sammen med barna.

Du kan lese mer om smittevernregler i Søndre Land IL Friidrett og Søndre Land-Hallen her.

Vi ønsker tidligere og nye deltakere velkommen til Friidrettslek 2021, enten en velger å starte opp innendørs fra 10. april eller venter til aktiviteten starter ute en gang i mai.

Ida Storberget er hovedleder for Friidrettslek. Dersom du har spørsmål om aktiviteten kan du kontakte henne på telefon 40493982.

Det koster 200 kroner per år/sesong å delta på friidrettslek. Av dette er 100 kroner medlemskontingent i Søndre land IL Friidrett og 100 kroner treningsavgift for Friidrettslek. Les mer om medlemsskap i SLIL Friidrett her.

Les mer om Friidrettslek her.