Friidrettslek for barn fra 9. april

Friidrett for barn – Friidrettslek – starter opp i Søndre Land-Hallen på lørdager fra og med 9. april. Aktiviteten pågår hver lørdag kl. 11.00 – 12.00. Når forholdene tillater det vil aktiviteten flytte utendørs til Søndre Land Idrettspark. Friidrettslekerne er også velkomne til å delta på treningsstevnet i Søndre Land-Hallen lørdag 2. april.

Friidrettslek er Søndre Land IL Friidrettstilbud til barn opp til og med 11 år. Det er ingen ting i veien for at eldre søsken deltar.

Friidrettslek er et tilbud på lørdager kl. 11.00 – 12.00 i sommerhalvåret, fra etter påske og fram til høstferien. Det er sommerferieopphold i noen uker i juli/august, før det er oppstart igjen omkring skolestart i august.

På Friidrettslek vektlegger vi allsidig aktivitet som stimulerer barnas motoriske ferdigheter, og gir grunnleggende innføring i friidrettens ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Vi setter også av tid til grunnleggende bevegelighetsøvelser/tøying hver gang.

Friidrettslek er samtidig en familiesosial aktivitet, der foresatte gjerne deltar i aktivitetene sammen med barna. Slik sett er det heller ingen nedre aldersgrense for å delta, forutsatt at foresatte er med og følger de minste barna i aktivitetene. Oppover i alder passer friidrettslek fram til omkring 11 år, men det er ikke noe i veien for at eldre søsken er med.

For eldre og litt mer rutinerte utøvere henviser vi til Søndre Land IL Friidretts ungdomstreninger, som foregår fast hver tirsdag kl. 19.00 til 21.00 hele året. Utøvere som er 11 år og eldre, og som deltar i konkurranseaktivitet, har tilbud om flere treninger.

Ansvarlig for Friidrettslek er klubbens hovedtrener og sportslige leder, Sæmund Moshagen, som kan kontaktes for spørsmål på e-post s-mosh@online.no eller telefon 90824969.

Flere trenere og foresatte bidrar til gjennomføring av de ukentlige friidrettslekene. Ikke minst er klubbens ungdomsutøvere med som instruktører, noe som vi har erfart at bidrar til gode opplevelser for både barna og ungdommene.

Deltakeravgiften på Friidrettslek 2016 er 200 kroner per barn. For konkurranseutøvere 10 og 11 år er deltakeravgiften 300 kroner. Dette inkluderer kontingent i SLIL Friidrett, avslutningsarrangement og premieutdeling sammen med resten av klubben til høsten.

I tillegg dekkes startkontingenten på friidrettsstevner når påmeldingen skjer gjennom klubbens påmeldingsansvarlig.

Her er oversikt over alle datoer for friidrettslek 2016