Årets vinnere av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse ved Odnes skole.

I Søndre Land har elevene friidrett på skolen

Friidrett er blant Fysak-aktivitetene i grunnskolen i Søndre Land. I år igjen har elever både i barneskolen og ungdomsskolen prøvd seg på Friidrettsmerket.

Rett før sommerferien var det utdeling av friidrettsmerker i gull, sølv og bronse både ved Odnes skole og Fryal skole.

Fysisk aktivitet (FYSAK) har en sterk posisjon i grunnskolen i Søndre Land. Ved Odnes skole, Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole inngår friidrett i årshjulet for den fysiske aktiviteten. Søndre Land IL friidrett samarbeider med alle tre skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver og tilrettelegging for skolefriidrettsdager i idrettsparken.

Friidrettsmerket for barn og ungdom er delt i to. Barnemerket gjelder 5. til 7. trinn i barneskolen, mens ungdomsmerket gjelder 8. til 10. trinn i ungdomsskolen.

Les mer om friidrettsmerkeprøver i skolen her.