Klubben har avholdt årsmøte

Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte 13. mars. Ole Andre Hesla ble gjenvalgt som leder, mens Anne Eli Olsby Hoff ble valgt til ny nestleder. Roger Kongolo ble valgt til ny kasserer, mens Sæmund Moshagen ble gjenvalgt som sportslig leder/styremedlem. Styremedlem Lene Tolefsrud var ikke på valg.

Årsberetning og regnskap ble entemmig godkjent av årsmøtet. Styret forslag om å holde medlemskontingent og treningsavgifter uendret ble også enstemmig vedtatt.

Ut over de ordinære årsmøtesakene forelå til behandling en sak av stor organisatorisk betydning for klubben. Et enstemmig årsmøte fulgte styrets innstiling om å si nei til oppløsning av Søndre Land IL Allianse. Vedtaket betyr at Søndre Land IL Friidrett fortsatt skal bestå som et eget idrettslag i allianse med idrettslagsalliansen Søndre Land IL.

Se årsmøteinnkalling og årsberetning her.