Like muligheter til deltakelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har etter søknad tildelt Søndre Land IL Friidrett 20.000 kroner til tiltaket «Like muligheter til deltakelse». Tilskuddet er gitt innenfor den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge.

Midlene er i henhold til søknaden rettet mot å gi barn og unge like muligheter til deltakelse og oppfølging for å kunne utvikle sine talenter.

I utgangspunktet ble midlene tildelt for perioden 1. mars 2020 til 1. mars 2021. På grunn av koronasituasjonen er i år mye aktivitet midlene var rettet mot blitt avlyst. Klubben har derfor søkt om og fått innvilget forlengelse av tiltaksperioden ut 2021.

Du kan lese mer om den nasjonale tilskuddsordningen her.