Nytt år – husk friidrettslisens for 2023

Nytt år betyr også at det er tid for å løse friidrettslisensen for 2023. Lisensen gjelder alle som fyller 13 år eller mer i 2023, og er pliktig for alle som deltar i arrangementer i regi av Noprges Friidrettsforbund.

Lisensen inneholder en forsikring som gjelder både i forbindelse med trening og konkurranser. Til og med det året en fyller 12 år er en dekket av NIFs barneidrettsforsikring.

Lisens for 2023 betales online her.

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund. For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes i skjemaet i lenken ovenfor.

Det er krav om medlemskap i en friidrettsklubb for å kjøpe helårslisens. Dersom du ikke er medlem i klubb, og ønsker å melde deg inn i Søndre Land IL Friidrett kan du sende oss en epost.

Det er to typer helårslisens tilgjengelig. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.