Sakliste til årsmøtet 27. februar

Det avholdes årsmøte i Søndre Land IL Friidrett i møterommet i Søndre Land-Hallen onsdag 27. februar kl. 19.00.

Saklista inneholder ordinære årsmøtesaker som årsberetning og regnskap for 2018, fastsettelse av medlemskontigent og treningsavgifter for 2020, budsjett for 2019 og valg.

Merk at det er neste års kontingent og treningsavgifter som skal vedtas av årsmøtet i år. Årets kontingent og treningsavgifter ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Styrets forslag er at kontingent og treningsavgifter holdes uforandret.

Sakliste årsmøte 2019

Årsmelding for 2018

Alle medlemmer i Søndre Land IL Friidrett ønskes velkommen. Det serveres kaffe/mineralvann og kake.