Samarbeid om friidrett i skolene

Søndre Land IL Friidrett samarbeider med alle skolene i Søndre Land om Friidrett i skolen. Nå har klubben utvidet samarbeidet med Søndre Land ungdomsskole og Fryal skole til også å gjelde tilrettelegging for friidrettsdager i Søndre Land Idrettspark.

Samarbeidsavtalen med de to skolene er en formalisering av et samarbeid som er blitt praktisert helt siden det nye friidrettsanlegget med fast dekke sto ferdig i idrettsparken sommeren 2014. Samarbeidet innebærer blant annet at klubben legger til rette for bruk av klubbens utstyr på skolenes friidrettsdager i anlegget.

Klubben har i mange år samarbeidet med skolene om gjennomføring av friidrettsmerkeprøver for barn og ungdom. Disse følger Norges Friidrettsforbunds merkekrav og veiledning for konseptet Friidrett i skolen. Klubben bidrar med friidrettsmerker i gull, sølv og bronse til elever som oppnår merkene, og skolen bidrar med utdeling av informasjon om de ulike tilbudene en kan delta på i regi av Søndre Land IL Friidrett.

Som følge av dette samarbeidet finner du nå også Søndre Land ungdomsskole og Fryal skole i oversikten over Søndre Land IL Friidretts samarbeidspartnere i høyremenyen på klubbens hjemmeside.

Les også: Friidrettsmerkeutdeling ved Odnes skole

Du kan lese mer om Friidrett i skolen her.
Les om friierettsmerket for barn og ungdom her