SLIL FRIIDRETTS LOTTERI 2021

Søndre Land IL Friidretts lotteri 2021 pågår denne høsten. Loddsalget er organisert med basarbøker der hvert nummer koster 2 kroner. Det kan selges totalt 12.500 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kan vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet har 40 gevinster til en samlet verdi på 15.268 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre støttespillere og samarbeidspartnere.

Lotteriet vil gi en verdifull inntekt til klubbens drift og aktivitet, og er et viktig bidrag til at vi kan holde fast ved lave treningsavgifter i klubben.

Det er de aktive medlemmene som står for loddsalget, som vil pågå for fullt utover høsten. Vi håper de blir tatt godt i mot med loddbøkene. Trekningen vil finne sted på klubbens friidrettsavslutning i slutten av november eller begynnelsen av desember..

Alle vinnere vil bli kontaktet, og trekningslista vil bli gjengitt her på klubbens hjemmeside.

Her er gevintslista: