Stor aktivitet i Søndre Land IL Friidrett

Årsberetning og regnskap vitnet om stor og god aktivitet i klubben da Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte mandag 25. april.

På årsmøtet ble det vedtatt ny lov for klubben, tilpasset NIFs nye lovnorm for idrettslag. Medlemskontingenten ble fastholdt på 100 kroner, og treningsavgiftene på samme nivå som i mange år – varierende fra 100 kroner for de yngste til 400 kroner for de mest aktive. Ved valgene tok både leder, nestleder og de fleste andre gjenvalg.

Årsberetningen forteller om både stor aktivitet på trening og i konkurranser, arrangementer og prestasjoner som når stadig nye høyder. I 2023 hadde eksempelvis klubbens utøvere godt over 100 resultater inne blant de 20 beste nasjonalt i de respektive aldersklasser for ungdom og senior, noe som er det dobbelte av året før. Det samles også jevnt og trutt med medaljer i nasjonale mesterskap, og enkelte lukter også på deltakelse utenfor landets grenser.

Den store aktiviteten vises også gjennom regnskapet, der klubbens inntekter og utgifter aldri har vært støre enn i 2023. Dette også takket være nær 100.000 kroner i utløste gavemidler etter søknader om støtte til utstyr og aktivitsskapende tiltak. Klubben har over år også klart å opparbeide seg en god økonomi som grunnmur for fortsatt å kunne holde stabilt høy aktivitet. Årsmøtet takket trofaste sponsorer for å stå med klubben også i trangere tider for mange bransjer.

Valgene ga applaudert gjenvalg på leder Ole Andre Hesla og nestleder Anne Eli Olsby Hoff. Det samme for Inger Bergum som nytt styremedlem. Kasserer Roger Kongolo og sportslig leder/styremedlem Sæmund Moshagen var ikke på valg. Caleb Kongolo ble gjenvalgt som varamedlem til styret.

Klubbens nye lov er lik den gamle, men tilpasset NIFs nye lovnorm for idrettslag innført fra i år. Søndre Land IL Friidrett er et selvstendig særidrettslag – et av fire allianseidrettslag i idrettslagsalliansen Søndre Land IL Allianse.

Årsmelding for 2023

Lov for SLIL Friidrett fra 2024