Innlegg

Tid for betaling av kontingent for 2016

Det er tid for betaling av medlemskontingent til Søndre Land IL Friidrett for 2016. For deltakere på klubbens organiserte treninger betyr det også betaling av treningsavgift. Medlemskontingent og treningsavgifter ble fastsatt av årsmøtet 14. mars, og er inndelt i fem kategorier ut i fra type aktivitetsnivå. Støttemedlemskap koster 100 kroner og kan tegnes av alle som ønsker å være medlem i Søndre Land IL Friidrett.

Søndre Land IL Friidrett har mange lokale arrangementer hver år, som treningsstevner innendørs og på bane, løpskarusell, Friidrettens Dag og idrettsskole. Vi oppfordrer alle som deltar på disse arrangementene, også de som ikke er med på aktiviteter med treningsavgifter, til å betale medlemskontingent på 100 kroner til SLIL Friidrett (medlemskategori 5). På den måten bidrar du til opprettholdelse og videreutvikling av disse lokale arrangementstilbudene.

Klubben sender årlig faktura til eksisterende medlemmer og aktive.

Dersom du ikke er medlem fra før, kan du melde deg inn i klubben ved å betale støttemedlemskap på 100 kroner til SLIL Friidretts bankkonto 2075.30.30957.

Merk innbetalingen med navn og «medlemskontingent 2016».

Kontingent og treningsavgifter i SLIL Friidrett 2016 og 2017

(Vedtatt av årsmøtet i SLIL Friidrett 14. mars 2016)

Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner).

Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere 12 år og eldre: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner).

Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 200 kroner).

Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 kroner.

Les mer om medlemskap, medlemsfordeler og treningsavgifter her

Les omtale og protokoll fra årsmøtet her

Aktive innenfor alle kategorier må i tillegg betale kontingent til Søndre Land IL Allianse. Denne skal betales kun en gang per år uavhengig av om utøveren er aktiv i flere særidrettsgrupper i idrettslaget. Alliansekontingenten kreves inn særskilt av SLIL allianse.