Innlegg

Grasrotandelen øker – støtt SLIL Friidrett

Grasrotandelen som frivillige organisasjoner mottar fra Norsk Tipping øker i verdi fra 2018. Derfor håper vi at alle som er kunder hos Norsk Tipping og samtidig ønsker å støtte Søndre Land IL Friidrett velger Søndre Land IL Friidrett som sin grasrotmottaker.

Søndre Land IL Friidrett har i øyeblikket 25 grasrotgivere hos Norsk Tipping. Fram til nå har Norsk Tipping betalt 5 prosent av deres innsats til Søndre land IL Friidrett. Fra 1. januar i år er grasrotandelen økt til 7 prosent.

Det er fortsatt 900.000 kunder hos Norsk Tipping som ikke har valgt grasrotmottaker. Å knytte seg til en grasrotmottaker innebærer ingen økonomisk utgift for grasrotgiveren utover innsatsen hos Norsk Tipping. Lotto-, Extra-, Langodds- eller tippekupongen koster fortsatt det samme. Leverer du en innsats til 100 kroner, vil nå 7 kroner av denne innsatsen tilfalle din grasrotmottaker.

Det er norske myndigheter som har bestemt at en del av Norsk Tippings overskudd skal tilfalle frivillige lag og foreninger på denne måten. Og her er det altså den som betaler for tippinga som bestemmer hvem som skal få pengene.

Søndre land IL Friidrett hadde i 2017 cirka 15.000 kroner i inntekt fra Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Når andelen nå er økt fra 5 til 7 prosent vil inntekten kunne øke til 21.000 kroner i år. dersom enda flere knytter seg til SLIL Friidrett som sin grasrotmottaker vil klubbens inntekt fra Norsk Tippin kunne øke ytterligere.

Du kan velge Grasrotmottaker både hos kommisjonær og på Norsk Tippings nettsider, avhengig av hvor du leverer din tipping.

Du kan lese mer om Grasrotandelen her.

Du finner veiledning om hvordan du kan knytte din Grasrotandel til SLIL Friidrett ved å klikke på bildet nedenfor.