Innlegg

Takk for støtten – vi fikk 2,4 prosent av stemmene

Takk for støtten til alle som stemte på Søndre Land IL Friidrett i Totens Sparebanks julekalender 2017. Takk også til Totenbanken som lot oss være med som en av kandidatene. Søndre Land IL Friidrett oppnådde 2,4 prosent av stemmene, noe som gir klubben en kjærkommen gave på 4800 kroner fra Totenbanken.

Julekalenderen foregikk på Facebook i desember. Det kunne avgis stemmer for å generere penger til laget. Alle ideelle organisasjoner som sponses av banken var med i kalenderen. For å kunne få utbetalt penger måtte laget oppnå minst 1 prosent av stemmene. Banken opplyser at det var 26 lag og foreninger som klarte dette, hvorav Søndre Land IL Friidrett altså er den ene. Gavene ble fordelt etter hvor mange prosent av stemmene det enkelte lag oppnådde.

LES OGSÅ: Totenbanken + SLIL Friidrett = Sant

Totenbanken + SLIL Friidrett = Sant

De observante har helt sikkert fått det med seg allerede: Totens Sparebank – Totenbanken – er ny samarbeidspartner for Søndre Land IL Friidrett. Klubben inngikk sist vinter en avtale med banken som blant annet innebærer at Totens Sparebank profileres med sin logo på klubbens konkurranse- og representasjonstøy og med sentral eksponering på vår godt besøkte hjemmeside friidrett.slil.no.

Totens Sparebank er samtidig blitt Søndre Land IL Friidretts nye bankforbindelse, noe alle medlemmer og samarbeidspartenere ellers vil måtte forholde seg til ved betaling av kontingent, treningsavgift og andre fakturaer fra klubben. Klubbens nye bankkontonummer er 2050.39.53146

Totens Sparebank og Søndre land IL Friidrett har inngått samarbeidsavtale gjeldende fra 2017. F.v. avdelingsbanksjef Odd Fjellby, adm. banksjef Rolf E. Delingsrud og SLIL Friidretts leder Vidar Ødegård og kasserer Steffen Rudsengen.

Totenbanken er det nærmeste vi kommer en lokalbank i Søndre Land. Banken har hovedkontor på Lena, og filialkontorer på Raufoss, Gjøvik, Hamar og Råholt (Eidsvoll). Totens Sparebank har som en naturlig del av sin strategi å pleie nærhet både til sine kunder og til lokalsamfunnet de er en del av. Land er egentlig på utsiden av bankens geografiske primærområde, men Søndre Land IL Friidrett er likevel ett av fire lag og foreninger banken samarbeider med utenfor primærområdet. Totalt har banken samarbeidsavtale med mer enn 70 ulike lag og foreninger.

– Noen ganger i livets ulike hendelser er det viktig å ha noen å prate med. Som bank skiller vi oss litt ut ved at vi tilbyr alle våre kunder en fast kunderådgiver. Vi mener det betyr noe for folk flest å ha en fast kontaktperson i banken, framfor å måtte forholde seg til en tilfeldig stemme i et kundesenter, varierende fra gang til gang, sier Odd Fjellby, avdelingsbanksjef ved Totenbankens filial i Storgata i Gjøvik.

Fjellby er også sentral, sammen med bankens markedsavdeling, i dialogen med bankens samarbeidspartnere. Totenbanken arrangerer årlig sponsortreff, der samarbeidsklubber og -utøvere inviteres. Søndre Land IL Friidrett var for første gang invitert til dette treffet på Toten Hotell Sillongen i vår, der mer enn 100 personer fra bankens ulike samarbeidsklubber var til stede.

– Vi bygger vår merkevare lokalt, og pløyer årlig ti millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet gjennom samarbeidsavtaler og gaver. Vi har avtaler med både små og store foreninger, og vårt hovedfokus er på breddeaktivitet, sier Fjellby.

Totenbanken er tydelig på at de ønsker «noe tilbake» fra sine samarbeidspartnere. Visuell profilering på klubbtøy og hjemmesider er en selvfølge. I tillegg følger banken godt med på hva som rører seg i sosiale medier. Her kan både vi som samarbeidsklubb og våre medlemmer vise at vi setter pris på viktige støttespillere for vår aktivitet. SLIL Friidrett ble faktisk trukket fram som et godt eksempel på aktiv «payback» (#totenbanken) i sosiale medier under bankens sponsortreff tidligere i år.

I tillegg til samarbeidsavtalen, der banken bidrar med et årlig beløp til friidrettsaktiviteten i Søndre Land, har klubben etter søknad også mottatt en gave fra banken denne sommeren til innkjøp av treningsutstyr. Med den imøtekommenheten Totenbanken har vist SLIL Friidrett, er det naturlig å stille banken spørsmål om den også tenker på å utvide dekningsområdet sitt med Land.

– Vi har ingen planer om å etablere flere kontorer enn de vi allerede har. Samtidig er Søndre Land nært både Toten og Gjøvik. Søndrelandingene farter både til Gjøvik, Raufoss og Lena, og kan besøke oss der. Og så er vi online med nettbank like mye som andre banker, der våre kunder – uansett hvor de bor – kan betjenes hele døgnet. Vi som jobber i banken er personlig tilgjengelige på telefon innenfor normal arbeidstid, og på epost. Resten av døgnet – og i helgene – har vi Eika kundesenter sammen med 75 andre lokalbanker som svarer på henvendelser, sier Odd Fjellby, og legger til:

– Den største andelen av kundene våre bor faktisk utenfor primærområdet. Flest kunder har vi i Oslo og Akershus. Mange av dem er utflyttede totninger og gjøvikensere som har beholdt kundeforholdet til lokalbanken sin.

Totens Sparebank tilbyr også skade- og personforsikringer. Fjellby anbefaler medlemmer i Søndre land IL Friidrett og gjøre seg kjent med bankens tjenester via hjemmesiden totenbanken.no. Og så er alle som måtte ønske å slå av en prat med noen i banken velkommen til å ringe 61141200.

– Dette er vårt hovednummer til sentralbordet på Lena. Derfra settes det over til den personen kunden ønsker å snakke med. De som vet hvem de ønsker å snakke med, kan også finne direktenummer på bankens hjemmeside, sier Odd Fjellby i Totens Sparebank.

PS: Totenbanken er blant bankene som tilbyr kundene sine betalingstjenesten Vipps (app på smarttelefon).

Søndre Land IL Friidrett og Totens Sparebank har inngått samarbeidsavtale gjeldende fra 2017. Her adm. banksjef Rolf E. Delingsrud (t.v.) og SLIL Friidretts leder Vidar Ødegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

Totens Sparebank var synlig til stede da vi arrangerte Landstafetten i mai.