Innlegg

Friidrettsaktiviteten har flyttet utendørs

Etter at de siste rester av vinter nå ser ut til å ha sluppet taket, har friidrettsaktivitetenfor alvor flyttet utendørs. Tirsdag 2. mai hadde vi årets første tirsdagstrening i idrettsparken, kombinert med våronndugnad på grøntområdet omkring hoppegropa, kuleringen og friidrettens utstyrsby.

Det var kollektivet Søndre Land IL Friidrett som var i sving i idrettsparken mandag kveld. Mens omkring 20 ungdommer trente stilte et hyggelig antall foreldre opp på dugnad med rive, spade og trillebår.

Takk til alle som stilte opp.

Nedenfor er noen glimt fra kveldens aktivitet.