Søndre Land IL Friidretts styre 2017

Leder: Vidar Ødegård

Nestleder: Inger Hagen

Kasserer: Steffen Rudsengen

Sportslig leder/styremedlem: Sæmund Moshagen

Sekretær: Ingeborg E. Andresen

Varamedlem til styret: Roger Kongolo