Ventetida er over – ny bane tas i bruk i dag

Ventetida er over. Og den ble en måned kortere enn vi trodde. Fredag 11. juli ble det nye anlegget med kunstgress for fotball og fast dekke for friidrett ferdigstilt på Hov stadion. I dag, lørdag 12. juli, avholder Søndre Land IL friidrett sin første trening på det nye, flotte friidrettsanlegget.

Det er ikke mer enn tre måneder siden anleggsmaskinene inntok Hov stadion. Framdriften har vært upåklagelig, og nå – en måned tidligere enn opprinnelig antatt – står kunstgressbane for fotball og delanlegg friidrett med fast dekke klart til bruk. Søndre Land IL friidrett avholder sin første trening på banen lørdag 12. juli.

Den nye friidrettsbanen har seks baner for sprint og hekk på østre langside mot Lausgardsvegen. Nordre sving er i sin helhet belagt med friidrettsdekke. Her er eget område for høydehopp, lengde/tresteg, kulestøt og to løpebaner ytterst i svingen. De to banene i svingen fortsetter ned hele vestre langside, slik at her kan løpes også 200 meter og 300 meter med og uten hekker.

Friidrettsdekket er levert av det tyske firmaet Polytan, som også har levert kunstgresset til fotballbanen. Mens det er sand under kunstgresset er det asfalt under de ca tre centimeterne med syntetisk dekke for friidrett. Anlegget har seks lysmaster for flomlys.

Anlegget er realisert med Søndre Land kommune som byggherre og eier, i samarbeid med Søndre Land IL allianse. Kunstgressbanen og delanlegg friidrett er to separate anlegg, som begge er tildelt eller har fått tilsagn om en tredel finansiering fra spillemidlene.

Det meste av finansieringen forøvrig har kommunen påtatt seg etter politisk vedtak i kommunestyret. Søndre Land IL allianse har forpliktet seg til å bidra med 1,5 til 2 millioner kroner. Det arbeides med å skaffe disse midlene til veie gjennom salg av gavebrev til privatpersoner og bidrag fra næringslivet. (Dette kan du lese mer om her: GAVEBREV SØNDRE LAND IDRETTSPARK)

Sjekk også idrettsparkens egen hjemmeside: Søndre Land Idrettspark

Søndre Land IL friidrett fortsetter med de samme tidene for fellestreninger som tidligere også på det nye anlegget. Det vil si at vi disponerer hele anlegget tirsdager kl. 19.00-21.00 og lørdager kl. 11.00 – 14.00.

På tirsdager har vi åpne ungdomstreninger for aldersgruppen 11 år og eldre. På lørdager har vi friidrettslek for barn opp til og med 11 år (søsken kan være eldre) kl. 11.00-12.00 og trening for konkurransegruppe ungdom kl. 12.00 – 14.00. (Friidrettsleken har nå sommerpause til omkring skolestart).

På øvrige dager vil vi til uregelmessige tider ha organiserte treninger for konkurranseutøvere i nordre sving. Hele arealet her er avsatt til tekniske øvelser som høydehopp, lengde, tresteg og kulestøt. Området er skjermet med ballfangernett mot både kunstgressbanen og knøttebanene vest for det nye anlegget.

Slik anlegget er utformet vil det bli her, i nordre sving, friidretten kommer til å ha sin «base». Friidrettsgruppa kommer derfor til å bygge utstyrs- og redskapsbod i tilknytning til denne delen av anlegget. Dette har Søndre Land IL ski og friidrett satt av penger til i budsjettet som ble vedtatt på gruppas årsmøte i februar i år. Den første tiden vil vi måtte frakte utstyret som benyttes under treninger fra boden vår på Sportshytta og vel 150 meter opp til der mesteparten av friidrettsaktiviteten vil foregå.

Mens selve nyanlegget nå er ferdig, gjenstår det opprydding og tilbakeføring av arealene omkring. Dette vil si knøttebanene mot vest og parkeringsplassen i sør. Idrettslaget har dessuten planlagt flere dugnader før den offisielle åpningen i august med opprydding utendørs, restaurering av det ytre gjerdet mot nord og øst, og utvendig og innvendig vedlikehold av Sportshytta, slik at hele Søndre Land Idrettspark skal framstå flott og presentabel innen den offisielle åpningen. Når arealene er klargjort skal knøttebanene reetableres med ferdiggras. Dette skal legges på dugnad på samme måte som friidrett har hatt dugnad den siste uka med å legge gras inntil løpsbanen på området for kule og lengde/tresteg.

Med så flott anlegg som vi har fått nå, er det naturlig å høre en del forventninger om stevneaktivitet på banen. I så måte er det viktig å understreke at friidrettsanlegget er bygget som et treningsanlegg. Noe annet har heller ikke vært meningen. Anlegget er dermed ikke levert med det som i dagens friidrett kreves av blant annet elektronisk utstyr for tidtaking og vindmåling – og tilhørende installasjoner – for å kunne arrangere friidrettskonkurranser under godkjente forhold (slik at resultatene godkjennes).

Søndre Land IL friidrett kommer til å ha enkelte arrangementer på banen hvert år, som Friidrettens Dag, klubbstevner/treningsstevner og kanskje regionale og nasjonale konkurranser i øvelser vi kan arrangere på en slik måte at resultatene godkjennes.

Vi kan allerede nå ønske velkommen til Friidrettens Dag med påfølgende løp i Landkarusellen på den nye banen lørdag 23. august. Dette arrangementet ble terminfestet for et halvt år siden med Søndre Land-hallen som reservearena. Nå kan vi fastslå at det blir Friidrettens Dag i Søndre Land Idrettspark den første lørdagen etter skolestart. Nærmere informasjon om dette vil komme.

Utøvere, trenere og ledere i Søndre Land IL friidrett gleder seg til å ta det nye anlegget i bruk. 12. juli 2014 vil markere et tidsskille for friidretten i klubben. Tiden med slodding, raking og ugrasbekjempelse på den gamle grusbanen er forbi.

Ei regnskur vil ikke lenger legge føringer for hva vi skal gjøre på dagens trening. Nå kan vi gå til dekket bord. Treningsarbeidet må fortsatt skjøttes av den som står i skoa, men vi er helt sikre på at det nye anlegget vil inspirere og motivere friidretten i Søndre Land til enda mer lek, moro, mestring, utvikling og treningsiver.

PS: Senere i helga legger vi ut en reportasje her på hjemmesida fra den første friidrettstreninga på den nye banen.