Nestleder Ingeborg Engelien Andresen overrakte blomster og takk til Vidar Ødegård for hans store innsats for Søndre Land IL Friidrett de siste fem årene. Onsdag takket han av på årsmøtet etter å ha vært leder i klubben de siste tre årene.

Vidar Ødegård takket av etter fem år

Vidar Ødegård ble onsdag kveld takket av som leder på årsmøtet i Søndre Land IL Friidrett. Vidar har fem år bak seg i styret, hvorav de tre siste som leder. Årsmøtet valgte Ole Andre Hesla som ny leder.

Vidar Ødegård har vært en drivkraft i klubben de årene han har vært tillitsvalgt. Han har stått i spissen for store dugnadsprosjekter som bygging av friidrettens redskapshus i Søndre Land Idrettspark og nå sist etableringen av klubbens kastanlegg for slegge, diskos og spyd på Holmenbanen i Fall.

De tre siste årene har han også lagt ned et stort arbeid med å representere klubben i Søndre Land IL Allianse og Søndre Land Idrettsråd. På årsmøtet fikk Vidar overrakt blomster og takkens ord fra nestleder Ingeborg Engelien Andresen og sportslig leder Sæmund Moshagen.

Ødegård leverer fra seg en klubb i god form både organisatorisk, økonomisk og sportslig til sin etterfølger. Årsberetning og regnskap, som ble enstemmig godkjent på årsmøtet, vitner om og stor aktivitet og sunn drift.

Ny leder Ole Andre Hesla ble valgt for ett år, mens nestleder Ingeborg Engelien Andresen tok gjenvalg for ett år. Ingen av de øvrige styremedlemmene – kasserer Steffen Rudsengen, styremedlem Brit Elin Røvik eller sportslig leder/styremedlem Sæmund Moshagen – var på valg. Roger Kongolo tok gjenvalg som vara til styret.

Det var ingen innkomne saker til behandling på årsmøtet. Styrets forslag til kontingent og treningsavgifter på samme nivå som foregående år ble enstemmig vedtatt.

Årsmelding for 2019