90.000 kroner i støtte til kastanlegg på Holmenbanen

Søndre Land IL Friidrett skal bygge kastanlegg for spyd, diskos og slegge på Holmenbanen i Fall. Etter to års arbeid med planlegging og finansiering, har vi denne høsten lykkes med å oppnå til sammen 90.000 kroner i tilskudd til anlegget.

SLIL Friidrett mottok sist uke 50.000 kroner i støtte fra Sparebakstiftelsen DNB til kastanlegget på Holmenbanen. Her fra overrekkelsen som fant sted i Gjøvik. Sportslig leder Sæmund Moshagen (t.v.) og regionbanksjef Inge Kjetil Grini.

Sist uke ble klubbens søknad til Sparebankstiftelsen DNB innvilget i sin helhet med 50.000 kroner i støtte til anlegget. I november ble søknad om kommunalt bidrag på 30.000 kroner innvilget av et enstemmig kommunestyre i Søndre Land. Fra tidligere har klubben fått innvilget 10.000 kroner i gavemidler fra Totens Sparebank til anlegget.

Slik ser en forskriftsmessig diskos- og sleggering ut – med sikkerhetsbur omkring.

Anlegget er planlagt med stor dugnadsinnsats fra styret og medlemmene i Søndre Land IL Friidrett. Med nå til sammen 90.000 kroner i økonomisk finansiering i tillegg til dugnadsarbeid er det klart for å realisere kastanlegget i 2019. Arbeidet er planlagt med oppstart omkring 1. april og ferdigstillelse i løpet av sommeren.

Løten IL Friidrett har et særdeles aktivt kastmiljø. Deres kastanlegg er bygget med stor dugnadsinnsats. Nå skal Søndre land IL Friidrett bygge noe lignende på Holmenbanen i Fall.

Klubben utarbeidet i 2017 spillemiddelsøknad for prosjektet, som kun gis til anlegg med en kostnad på minst 150.000 kroner. Klubbens søknad om kommunal medfinansiering ble da avslått, og klubben valgte å ikke gå videre med prosjektet slik det var planlagt da.

Vi har nå planlagt et enklere anlegg først og fremst for treningsformål, og gått bort fra ferdigprodusert stadionsikkerhetsbur til å lage ett selv ved hjelp av nedstøpte stålrør og innkjøp av nett. Sikkerhetsburet rundt en kastring for slegge og diskos har strenge krav til seg, og må være 7 til 10 meter høyt.

Ringen for diskos og slegge skal støpes på dugnad. Også opparbeidelsen av tilløp for spydkast skal gjøres på dugnad. Det inngår dessuten i planene å anskaffe en brakke som utstyrs- og varmebu.

Holmensbanen eies av Søndre Land IL Allianse. SLIL Friidrett har inngått festeavtale for 40 år for en halvdel av banen, og vil også opparbeide og gruse opp kastsektorer for spyd, slegge og diskos.

Holmenbanen har ikke vært i ordinær bruk av noen lag i alliansen på flere år, og har de siste årene vært preget av gjengroing. Den var tidligere treningsbane for fotball utenom gressesongen. De siste årene har friidretten benyttet banen til 2-3 sleggekasttreninger årlig. Vi benyttet dessuten banen til trening på forsommeren 2014, mens anleggsarbeidene pågikk i Søndre Land Idrettspark.Friidretten har også benyttet jorder omkring idrettsparken til kasttrening etter at åkrene er blitt tresket om høsten.

I Idrettsparken er det kunstgress innenfor den nye, flotte løpebanen. Dette gjør at det ikke kan kastes spyd, slegge og ordinære diskoser der. Mange av klubbens barn og ungdomsutøvere ønsker også å trene kastøvelser utover kulestøt. Anleggsplanene i Holmen er et resultat av det, samt at vi ser muligheter for at enda flere barn og unge skal finne veien til friidretten når vi også kan tilby anlegg for kastøvelser.

Friidrett består av de tre grunnøvelsene løp, hopp og kast, og det er ikke nødvendigvis slik at alle har lyst til å bare drive med løp og hoppøvelser. Kastøvelsene er likeverdige de andre øvelsene i friidrett, og kan trekke enda flere unge til idretten vår.

Takket være Sparebankstiftelsen DNB, Søndre Land kommunestyre og Totenbanken får vi nå mulighet til å utvide aktivitetstilbudet til bygdas unge med et eget anlegg for lange kast

Se oversikt over tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB her

Se omtale i Oppland Arbeiderblad (+)