Trekningsliste Friidrettslotteriet 2018

Søndre Land IL Friidrett har i 2018 for første gang avholdt sitt eget lotteri. Loddsalget var organisert med basarbøker der hvert nummer kostet 1 krone. Det ble solgt 25.000 lodd.

Takket være mange gode samarbeidspartnere og støttespillere kunne vi gjennomføre lotteriet med en svært høy gevinstandel. Lotteriet hadde 55 gevinster til en samlet verdi på 22.771 kroner. Alle gevinstene er gitt av våre samarbeidspartnere slik det framgår av trekningslista nedenfor.

Trekning fant sted på klubbens friidrettsavslutning søndag 25. november.

Søndre Land IL Friidrett takker alle som har støttet klubbens aktivitet ved å kjøpe lodd.

Her er trekningslista (alle vinnere kontaktes):

Trekningsliste friidrettslotteriet 2018