Årsmøte 2016

Søndre Land IL Friidrett avholder årsmøte mandag 14. mars kl. 19.30. Møtet avholdes i Søndre Land-Hallen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i Søndre Land IL Friidrett v/leder Per Espen Eid i hende innen mandag 29. februar.

Årsmøtets sakliste kunngjøre her på Søndre Land IL Friidretts hjemmeside en uke før årsmøtet.