Åsmøtet mandag blir på Teams

Søndre Land IL Friidrett avholder som tidligere kunngjort årsmøte mandag 12. april kl. 19.30.

Av hensyn til gjeldende smittevernsituasjon er det søndag besluttet at møtet ikke avholdes som fysisk møte, men på den digitale plattformen Teams.

Alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet kan innen kl. 19.00 mandag henvende seg til styrets Ingeborg Engelien Andresen for å få tilsendt Teams-lenke på epost innen møtet starter. Ingeborg kontaktes på epost borrern@live.no eller telefon 913 92 706.

Les innkalling og sakliste her.