Tre gjenvalg og to nye i styret

Ole Andre Hesla tok gjenvalg som leder, Ingeborg Engelien Andresen som nestleder og Sæmund Moshagen som sportslig leder/styremedlem da Søndre Land IL Friidrett avholdt årsmøte mandag kveld 12. april.

Thorstein Haslerud ble valgt til ny kasserer og Ida Storberget som nytt styremedlem etter henholdsvis Steffen Rudsengen og  Britt Elin Røvik.

Årsmøtet ble som følge av pandemien avholdt på den digitale plattformern teams. Ni medlemmer deltok på årsmøtet.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått, og vitnet og nok et godt år for klubben. Deltakelsen både på trening og i konkurranser har vært god, selv med en amputert konkurransesesong utendørs. Også medlemsstallet har holdt seg stabilt.

Årsberetningen fortalte også om tidenes NM-innsats av klubbens utøvere. Ikke mindre enn 20 medaljer ble vunnet i offisielle norske mesterskap (UM, Jr. NM og senior-NM) innendørs og utendørs i 2020. Fem av medaljene var av edleste valør.

Også regnskapet forteller om stor aktivitet, og er som tidligere år gjort opp med overskudd.

Medlemskontingent og treningsavgifter holdes uendret. En lenge pågående sak om organisering av Søndre Land IL Allianse var til behandling på årsmøtet, som enstemmig fulgte styrets innstilling om oppløsning av alliansen. årsmøtet vedtok at vår klubb skal videreføres som en selvstendig klubb, Søndre Land Friidrett, ved oppløsning av idrettslagsalliansen.

Valgene på årsmøtet ble alle gjort ved akklamasjon (enstemmig), og er som følger

Leder: Ole Andre Hesla (gjenvalg).

Nestleder: Ingeborg Engelien Andresen (gjenvalgt).

Kasserer: Torstein Haslerud (ny).

Styremedlem/Sportslig leder: Sæmund Moshagen (gjenvalgt).

Styremedlem: Ida Storberget (ny)

Vara til styret: Josue Kongolo (ny)

Revisorer: Heidi Tandberg (ny) og Per Axel Pettersen (ny).

Valgkomite: Mona Johnsbråten (ny) og Jon Olav Johansen (ny).